Какви подходи използвам в практиката си на кариерен консултант?

В своята роля като кариерен консултант, използвам различни методи и подходи, които помагат на клиентите да развият своя професионален път и да постигнат удовлетворение в работата си. Едни от тези методи включват когнитивно-поведенческия коучинг, позитивната психология, ACT и мотивационното интервюиране. Тези подходи се фокусират върху себеосъзнаването, промяната на неработещи модели на поведение и приемането на предизвикателствата, които съпътстват професионалното развитие и успех. През използването на тези методи, аз стремя се да помогна на клиентите да изградят увереност, да открият своите ценности и интереси и да постигнат успех в професионалната си област.

Какво всъщност представлява всеки един от тези подходи?

Когнитивно-поведенчески коучинг (КПК)

КПК е базиран на идеите и принципите на когнитивно-поведенческата терапия. Той се фокусира върху осъзнаването и промяната на негативните вярвания и дисфункционални поведения, които могат да ограничават успеха и удовлетвореността в работата. Коучингът подкрепя клиентите да разберат и преодолеят негативните убеждения и да развият нови, конструктивни стратегии за достигане на професионални цели.

Позитивна психология

Позитивната психология изучава и насърчава положителните страни на човешкия опит и функциониране. Тя се фокусира върху развитието на силните страни, благополучието, щастието, растежа и постиженията на човека, вместо само да се занимава с проблемите и дисфункциите. В контекста на кариерното консултиране, позитивната психология играе важна роля като предоставя инструменти и подходи за разбиране и използване на силните страни и ресурсите на клиента, както и за постигане на по-високо ниво на удовлетвореност и успех в професионалния живот.

ACT (абривиатура от Acceptance and Commitment Training)

ACT е подход, който се фокусира върху развитието на психологическа гъвкавост и приемането на предизвикателства. ACT използва разнообразие от метафори, парадокси и майдфулнес умения, заедно с множество практически упражнения и интервенции, насочени към предприемане на действия в съзвучие с нашите ценности. В контекста на кариерното консултиране, ACT помага на клиентите да приемат и разберат своите емоции, съмнения и несигурности, свързани с кариерата, и да се ангажират с професионални цели, които са в унисон с техните ценности.

Мотивационно интервюиране (Съкратено MI)

MI е фокусиран върху клиента подход, при който консултантът използва метода на интервюто с цел да помогне клиента да откриете собствените си причини за промяна на поведението. В кариерното консултиране се използва за развиване на мотивацията и ангажираността на клиентите с промяна на поведението с цел постигане на професионални цели. Този подход се фокусира върху разбирането на мотивационните сили и ценности на клиента, и насърчаването му да открие и използва своите вътрешни ресурси за промяна и растеж.

Арт-терапия

Арт-терапията използва изкуството и креативността като средство за самоизразяване и свързване с личните ресурси за справяне. В контекста на кариерното консултиране, арт-терапията може да помогне на клиентите да изразят и изследват своите професионални интереси, страхове, амбиции. Тя предоставя безопасно пространство, където клиентите могат да изразят своите емоции, да изследват вътрешния си свят и да открият нови перспективи и ресурси за развитие в професионалния си път.

🚀 В заключение, използването на методите като когнитивно-поведенчески коучинг, позитивна психология, ACT и мотивационно интервюиране, заедно с арт-терапията, може да ви помогне да откриете и развиете своето професионално призвание. Тези подходи предоставят инструменти, които ви помагат да преодолеете препятствията, да разкриете своите ценности и мотивация и да действате в съответствие с тях.

Ако искаш да работим заедно в изграждането на желаната от теб кариера, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com. Очаквам те!

Последвай ме:
LinkedIn
Facebook
Instagram

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *