Индивидуални кариерни консултации

За кого са подходящи индивидуалните кариерни консултации?

Кариерното консултиране все още е ново и сравнително непознато за българската реалност. Повечето хора, с които разговарям, не са сигурни дали то е подходящо за тях. Ако и ти се чудиш, разгледай въпросите по-долу и ако отговориш с „да“, на който и да е от тях, значи си попаднал/а на правилното място:

 • Натрупал/а си опит в определена професия, но вече не ти носи удовлетворение?
 • Или си в зората на своята кариера и не знаеш кой път да избереш?
 • Чудиш се дали е време да смениш работата си?
 • Не разбираш защо не те одобряват за позициите, по които кандидатстваш?
 • Изпитваш страх от интервюта за работа и усещаш, че имаш нужда от съвет и подкрепа?
 • Искаш да избягаш от центрофугата на настоящата си работа и да намериш смисъл в това, което правиш?
 • Погълнат/а си от плаващите пясъци на рутината и отегчението на делничните дни и търсиш спасително въже?
 • Заемаш престижна позиция, но не можеш да избягаш от чувството на празнота?
 • Или имаш някаква друга тревога, свързана с твоята кариера, която искаш да споделиш и да разрешиш?

Какво включват кариерните консултации?

В зависимост от твоята лична заявка и цел, кариерните срещи могат да включват комбинация от някои или всички изброени по-долу дейности:

 • Разговори с много въпросителни, насочени към вглеждане в себе си и търсене на отговори за професионалния път;
 • Прилагане на въпросници за анализ на личностните стилове, ценности, интереси и умения;
 • Изясняване и формулиране на кариерните цели и подпомагане в изготвянето на практичен кариерен план;
 • Разглеждане на техники за подобряване на уменията за вземане на решение при избор на кариерна стъпка;
 • Проучване на различни алтернативи за развитие и съпоставянето им с възможностите на трудовия пазар;
 • Запознаване с ефективни стратегии за търсене на работа;
 • Насоки за подобряване на портфолиото от документи за кандидатстване – CV, мотивационно писмо, профил в LinkedIn;
 • Подготовка и ролеви игри за успешно представяне по време на интервюта за работа;
 • Между срещите обикновено възлагам на клиентите „домашна работа“ – кратки, но важни дейности, които да свършиш в свободното си време, за да постигнеш успешно целите си.

Продължителност на кариерното консултиране:

Това е сравнително краткосрочен процес, който варира в зависимост от заявката на клиента. В моята практика обичайно включва между 4 и 10 срещи, провеждани веднъж до два пъти седмично (присъствено или online през MS Teams или Zoom). Повече за етапите, през които минава кариерното консултиране, може да научиш тук.

Как да разбера дали кариерното консултиране е подходящо за мен?

Индивидуалните консултации при мен винаги започват с безплатна първа сесия, на която се запознаваме и взаимно преценяваме дали бихме могли да си бъдем полезни. Обикновено първата среща е с продължителност между 20 и 30 минути. На нея заедно формулираме целта на кариерните консултации и в зависимост от обхвата на целта посочвам ориентировъчния брой срещи за постигането й.

Програми за индивидуално консултиране:

Може също така да се възползваш от предварително структурираните програми, които предлагам. Те са разработени въз основа на практиката ми и най-често срещаните трудности, поради които хората се обръщат към мен за съдействие:

🙌 Програма „re*START на кариерата“ – пълно издание

Насочена е към хората, които са на кариерен кръстопът, чудят се дали имат нужда от промяна на професионалната посока и ако „да“ – каква, чувстват се неудовлетворени от ролята, която заемат или вече не виждат смисъл в това, което правят.  

През 10 индивидуални онлайн срещи, всяка по 1 час и 30 минути, общо 15 часа, разпределени в 2 месеца и половина, подпомагам клиента да мине през основните стъпки, които водят до успешно управление на кариерната промяна. Започваме от себепознанието, продължаваме през идейния етап от генериране на алтернативи за развитие до избор на кариерна цел и план за осъществяването й.

🙌 Програмата “re*START на кариерата в 10 часа“

Това е адаптираната кратка и по-достъпна (откъм време и финанси) версия на оригиналната програма „re*START на кариерата“, която създадох през 2021.

“re*START на кариерата в 10 часа“ предлага в синтезиран вид най-важните упражнения и теми, които в моята практика съм извела като полезни за постигане на кариерна яснота, подредени в логична последователност от етапи.

Програмата включва 5 индивидуални онлайн сесии, всяка от които по 2 часа (общо 10 часа в рамките на месец и една седмица),  които насрочваме в удобно и за двете страни време.

🙌 Програма „Интервюта за работа – как да бъдем успешни“

Насочен е към търсещите работа, които искат да се представят убедително на интервюта. Изцяло с практическа насоченост – включва извеждане на силни страни и успехи, развиване на умения за представянето им, разиграване на интервю за работа и конструктивна обратна връзка за подобрение.

Тренингът включва поредица от 4 индивидуални сесии (през MS Teams или Zoom), всяка от които по 2 астрономически часа, които насрочваме в удобно и за двете страни време.

Програма „Интервюта за работа“ вече се предлага и в групов формат. Научи повече за предстоящия на 09.07.2022 (събота) еднодневен уъркшоп, в който през кратки лекции и много упражнения ще се учим как да изведем и презентираме силните си качества, умения и знания, така че да бъдем убедителни по време на интервюта за работа.

Ако твоята кариерна дилема не попада в нито една от тези програми, тогава може да ми пишеш, за да насрочим безплатна опознавателна среща и да обсъдим от какъв тип съдействие имаш нужда.

Инвестиция в индивидуални консултации:*

*Програмите и тренингите имат пакетни цени, които са надлежно упоменати на съответните страници с информация и винаги предлагат по-ниска цена на консултация спрямо отделно заявените. Цените по-долу са за консултации, които не попадат в обхвата на цялостните програми.

 • Първа опознавателна онлайн среща (20 – 30 минути) – безплатна;
 • Администриране, обработка на резултатите и обратна връзка по утвърден психометричен въпросник (1 час и 30 минути) – 120 лева (заплаща се по банков път). *Използва се само когато е необходимо и след предварително съгласуване с клиента.

……………………………………………..

Ако търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com или 0889 262 002 и запази своя час за онлайн безплатна първа консултация.

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.