Индивидуални кариерни консултации

За кого са подходящи индивидуалните кариерни консултации?

Кариерното консултиране все още е ново и сравнително непознато за българската реалност. Повечето хора, с които разговарям, не са сигурни дали то е подходящо за тях. Ако и ти се чудиш, разгледай въпросите по-долу и ако отговориш с „да“, на който и да е от тях, значи си попаднал/а на правилното място:

 • Натрупал/а си опит в определена професия, но вече не ти носи удовлетворение?
 • Или все още учиш и не знаеш накъде да се ориентираш професионално?
 • Чудиш се дали е време да смениш работата си?
 • Не разбираш защо не те одобряват за позициите, по които кандидатстваш?
 • Изпитваш страх от интервюта за работа и усещаш, че имаш нужда от съвет и подкрепа?
 • Искаш да избягаш от центрофугата на настоящата си работа и да намериш смисъл в това, което правиш?
 • Погълнат/а си от плаващите пясъци на рутината и отегчението на делничните дни и търсиш спасително въже?
 • Заемаш престижна позиция, но не можеш да избягаш от чувството на празнота?
 • Или имаш някаква друга тревога, свързана с твоята кариера, която искаш да споделиш и да разрешиш?

Какво включват кариерните консултации?

В зависимост от твоята лична заявка и цел, кариерните срещи могат да включват комбинация от някои или всички изброени по-долу дейности:

 • Разговори с много въпросителни, насочени към вглеждане в себе си и търсене на отговори за професионалния път;
 • Прилагане на въпросници за анализ на личностните стилове, ценности, интереси и умения;
 • Изясняване и формулиране на кариерните цели и подпомагане в изготвянето на практичен кариерен план;
 • Разглеждане на техники за подобряване на уменията за вземане на решение при избор на кариерна стъпка;
 • Проучване на различни алтернативи за развитие и съпоставянето им с възможностите на трудовия пазар;
 • Запознаване с ефективни стратегии за търсене на работа;
 • Насоки за подобряване на портфолиото от документи за кандидатстване – CV, мотивационно писмо, профил в LinkedIn;
 • Подготовка и ролеви игри за успешно представяне по време на интервюта за работа;
 • Между срещите обикновено възлагам на клиентите „домашна работа“ – кратки, но важни дейности, които да свършиш в свободното си време, за да постигнеш успешно целите си.

Продължителност на кариерното консултиране:

Това е сравнително краткосрочен процес, който варира в зависимост от заявката на клиента. В моята практика обичайно включва между 3 и 8 срещи, провеждани веднъж седмично (присъствено или online през Zoom). Повече за етапите, през които минава кариерното консултиране, може да научиш тук.

Програми за индивидуално консултиране:

Може също така да се възползваш от предварително структурираните програми, които предлагам. Те са разработени въз основа на практиката ми и най-често срещаните трудности, поради които хората се обръщат към мен за съдействие:

🙌 Програма „Успешна кариерна промяна“

Насочена е към хората, които са на кариерен кръстопът, чудят се дали имат нужда от промяна на професионалната посока и ако „да“ – каква, чувстват се неудовлетворени от ролята, която заемат или вече не виждат смисъл в това, което правят.  

През 8 индивидуални присъствени или онлайн срещи, всяка по 1 астрономически час, разпределени в 2 месеца, подпомагам клиента да мине през основните стъпки, които водят до успешно управление на кариерната промяна. Започваме от себепознанието, продължаваме през идейния етап от генериране на алтернативи за развитие до избор на кариерна цел и план за осъществяването й.

🙌 Програма „Каква работа е подходяща за мен?“

Програмата цели да подпомогне хората в процеса на откриване на тип работа/компания, които са в унисон с личността им. Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква работна позиция да избера?“ Затова и в рамките на 5 едночасови срещи подпомагам хората през структурирани въпросници и разговори да идентифицират четирите основни личностни компонента, които имат отношение към избора на работа, която носи смисъл и удовлетворение.

🙌 Програма „Твоите мечти, твоят избор“

Това е програма за кариерно ориентиране след завършване на гимназията. Насочена е към ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас. Тя цели да подпомогне учениците да разберат какво наистина им харесва, в какво са добри, къде и как искат да стигнат в бъдеще. Улеснява взимането на решение каква специалност да кандидатстват и как да продължат своя кариерен път.

🙌 Програма „Интервюта за работа – как да бъдем успешни“

Насочен е към търсещите работа, които искат да се представят убедително на интервюта. Изцяло с практическа насоченост – включва извеждане на силни страни и успехи, развиване на умения за представянето им, разиграване на интервю за работа и конструктивна обратна връзка за подобрение.

Тренингът включва поредица от 3 индивидуални сесии (присъствени или през Zoom), всяка от които по 1 астрономически час, които насрочваме в удобно и за двете страни време.

Ако твоята кариерна дилема не попада в нито една от тези програми, тогава може да ми пишеш, за да насрочим опознавателна среща и да обсъдим от какъв тип съдействие имаш нужда.

Инвестиция в индивидуални консултации:*

*Програмите и тренингите имат пакетни цени, които са надлежно упоменати на съответните страници с информация. Цените по-долу са за консултации, които не попадат в обхвата на цялостните програми.

 • Първа опознавателна онлайн среща (30 минути) с начален стартови час между 9:00 и 17:00 в работни дни – 30 лева. Включва анализ на проблема и предложение за последващи срещи по теми и продължитеност.
 • Втора и всяка следваща среща (60 минути) с начален стартови час между 9:00 и 17:00 в работни дни – цена 65 лева* (заплаща се по банков път).
 • За срещи, насрочвани в почивни дни, официални празници или извън работно време (след 18:00 часа), допълнително заплащане от 10 лв. върху стандартната цена (заплаща се по банков път).

……………………………………………..

Ако търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка и подготовката за интервю за работа, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com.

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.