Програма „Каква работа е подходяща за мен?“

За кого е подходяща програмата?

Би ли отговорил/а с „да“ на някои от въпросите по-долу?

 • Изпитваш ли неудовлетворение от работното си място?
 • Събуждаш ли се сутрин, потиснат/а, че работиш нещо, което не ти харесва?
 • Чувстваш ли се объркан/а каква работа е подходяща за теб?
 • Скучни и досадни ли са задълженията на настоящата ти позиция?
 • Имаш ли усещането, че не използваш силните си страни?
 • Често ли си в ситуации на конфликт със своите лични и професионални ценности?
 • Сменяш ли компании и позиции, които все се оказват неудовлетворителни?

Ако отговаряш с „да“ на някой от тези въпроси, най-вероятно си на етап, в който имаш нужда да преразгледаш професионалния си път и да постигнеш по-голям синхрон между работата и своите лични диспозиции.

Програма „Каква работа е подходяща за мен?“ цели да те подпомогне в процеса на идентифициране на четирите основни личностни компонента, които имат отношение към избора на работа, която ни носи смисъл и удовлетворение: силни страни, интереси, ценности (лични и професионални) и предпочитани знания/умения:

Работа, която е подходяща за мен

Защо е важно първо да се вгледаме в себе си, а не в сайтовете за работа, когато сме неудовлетворени от работата си?

„Аз имам нужда от нова работа, а не от самоанализ“ е най-често аргументът на хората, които са неудовлетворени от професионалната си ситуация. Когато не харесваме работата си, обикновено първосигнално влизаме в сайтовете за работа и започваме да кандидатстваме за нови роли. Често обаче новата позиция се оказва не много по-добра от предходната и разочарованието не закъснява. Причината за това се дължи не толкова на лошия ни късмет, а на това, че не сме установили какво е истински важно за нас и не го търсим целенасочено. Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква работна позиция да избера?“

Работа, която е съобразена с използването на силните ни страни, професионални интереси, ценности и предпочитани знания/умения, води до:

 • По-голямо удовлетворение;
 • Подобряване на работното представяне;
 • Себеприемане и укрепване на самочувствието;
 • Повишаване усещането за благоденствие;
 • Намаляване на стреса;
 • Усещане за смисъл.

Какви теми на самоанализ ще изследваме в програмата?

Ценности – лични и професионални

Когато говорим за ценности, си задаваме въпроса: „Какво е важно за нас в живота?“ За да ги открием, е необходимо всеки да се замисли какво би значело лично за него/нея да има добре изживян живот. Забързани във въртележката на ежедневието, все по-рядко ни остава време да поспрем и да се замислим какво всъщност е стойностно за нас. Да живеем в синхрон с ценностите си означава да бъдем своята най-автентична версия.

“Ценностите са нашият компас. Те дават консистентно усещане за посока на живота ни. Те не са цел, дестинация или резултат, а посока. Ценностите задават курса, в който искаме да се движи животът ни, а целите служат за маркери по пътя, които ни дават информация за това дали сме на правилния път. Целите ни помагат в ориентирането, но те не са смисълът на пътуването.

(…) Разбирането за това кои са нашите водещи ценности ни помага да сме гъвкави и дори и някоя от целите ни по пътя да не бъде постигната, лесно може я заменим с друга, която се вписва в ценностите ни и това да не наруши емоционалния ни баланс.”*

*LeJeune J., Luoma J.,(2019) Values in Therapy: A Clinician’s Guide to Helping Clients Explore Values, Increase Psychological Flexibility, and Live a More Meaningful Life, Context Press

Силни страни

През серия от въпросници, включващи VIA класификацията на отличителните силни страни на хората и самооценъчни въпросници ще те подпомогна да изведеш и систематизираш своите силни страни.

Според Линли (2008) силните страни са „способности за конкретни начини на поведение, мислене или чувстване, които са автентични, енергизиращи за човека и позволяващи оптимално функциониране, развитие и представяне.“*

За разлика от тях, когато сме на работа, където ни се налага да използваме свои слаби страни, ние, „от една страна се представяме зле, а от друга – намираме дейността за деенергизираща или изтощителна. Когато използваме нашите слаби страни, изпитваме чувства на негативност, дезангажираност и липса на мотивация“ (2010)**

Ако откриваш себе си по-скоро във второто описание, много е вероятно да си на работа, която не използва твоите силни страни.

* Linley, A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. CAPP Press

**Linley, A., Willars, J., & Biswas-Diener, R. (2010). The strengths book. CAPP Press.

Интереси

Работа, съобразена с професионалните ни интереси, води не само до по-голяма продуктивност и успехи, но и повишава удовлетворението ни. Тук ще разгледаме и правим упражнения по „Теорията за избор на професия“ (известна още като RIASEC класификация) на Джон Холанд и „Теорията на потока“ на Михай Чиксентмихай.

Въпросникът по теорията на Джон Холанд класифицира хората по техните интереси, така че да могат да се открият кореспондиращите им професии. Ще разгледаме 6те професионални области, в които могат да бъдат класифицирани професиите и съответстващите на всяка професия личностни интереси. През попълването на самооценъчен въпросник, човек получава код с трите свои най-изявени групи интереси и списък с препоръки за работни позиции, които са в унисон с тях.

 „Теорията на потока“ („Flow Theory“) на психолога Михай Чиксентмихай фокусира вниманието  върху състоянието на „поток“, където човек напълно се отдава на дейността, която извършва: „Това е състояние, в което човек е толкова въвлечен в някаква дейност, че сякаш нищо друго няма значение. Преживяването е толкова увличащо, че човек би продължил да го прави дори с цената на големи усилия, само заради самото преживяване на правенето му.“ Състоянието на поток настъпва, когато има баланс между степента на предизвикателство на задачата и правилните умения за справяне с нея. Тук ще използваме упражнение, което ще ни подпомогне да открием кои са дейностите, които ни позволяват да бъдем в подобно състояние на пълна въвлеченост в работата.

Предпочитани знания и умения

Всеки един от нас трупа знания и умения в различни области. Това, че сме много добри в работата с документация, съвсем не е равносилно на това да имаме желание и интерес да работим административна работа. Това умение е една добра предпоставка да се справим с такъв тип задачи, но ако нямаме мотивацията да го използваме, по-скоро бихме се насилвали да вършим работата и отново ще се чувстваме неудовлетворени, въпреки че използваме своя силна страна.

Откриването на онези наши предпочитани знания и умения, които изпълняваме с хъс и ентусиазъм, е важна съставка от формулата за откриване на удовлетворителна работа.

Изясняване на позиция/тип компания или бизнес в унисон с нашата личност

Последната стъпка от програмата е намиране на пресечните точки между силни страни, интереси, ценности и предпочитани знания/умения. Ще анализираме кой тип позиции най-пълно отговарят на личностния ни профил. Ще разпишем план за новата си професионална цел и ще очертаем стъпките към постигането й.

Колко срещи включва програмата?

Програмата включва 5 срещи по 1 астрономически час, провеждани веднъж седмично присъствено (гр. София, бул. „България“ 53) или онлайн – през Zoom. В рамките на срещите ще изследваме всеки един от гореописаните аспекти на личността, които са най-тясно свързани с откриването на работа, която ни приляга. Ще използваме разговори за самоанализ, самооценъчни скали, брейнсторминг техники, мисловни карти и визуализации.

Водещ на консултациите:

Аз съм Искра Банкова, консултант по кариерна промяна и професионално ориентиране (GCDF certified) с 15+ години опит в корпоративния HR, придобит основно в международни компании от телеком и IT сектора: Yettel (ex. Telenor), Paysafe Group, GTT (ex. Interoute), Valuety HR.

Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 8 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. Oт 2021 стартирах самостоятелна консултантска дейност в областта на професионалното ориентиране. след придобита квалификация по GCDF програмата (Global Career Development Facilitator). Оттогава помагам на клиентите си да се ориентират професионално и да направят кариерна промяна в унисон със своите ценности и силни страни.

Пълният ми профил в LinkedIn може да видиш тук.

Инвестиция и начин на плащане:

Инвестиция:

В цената са включени 5 срещи по 1 астрономически час всяка, както и всички използвани въпросници и съпътстващи упражнения.

Опция 2: 375 лв. за цялата програма за срещи, насрочвани в почивни дни, официални празници или извън работно време (след 18:00 часа) (включва 5 едночасови срещи по 75 лв.).

Начин на плащане:

Заплащането се извършва по банков път, след издаване на фактура.

Записване:

Необходимо е да ми изпратиш имейл на mycareer@iskrabankova.com, за да се уговорим за свободни слотове и да започнем срещите.

Ако имаш колебания дали програмата е за теб, може да насрочим първо опознавателна среща от 30 минути (цена – 30 лв.) и след нея да прецениш дали искаш да продължиш.

Очаквам те!