Кариерно консултиране в група

Периодично сформирам малки групи (6 – 10 човека), които да работят заедно по важни за тях теми, свързани с кариерното планиране и развитие. Темите се обявяват поетапно през годината, така че всеки да прецени към коя има интерес да се включи.

Предимствата на кариерното консултиране в група са много:

 • Хората, които се събират, имат сходни кариерни предизвикателства, като самото разбиране, че човек не е сам в своето объркване, а има малка общност, която е съпричастна към проблема, оказва благоприятен ефект.
 • Регулираните взаимоотношения в групата подпомагат  себеразкритието, себеизявата, получаването на одобрение, което влияе позитивно върху самооценката на човека;
 • В групите човек обикновено не само получава емоционална подкрепа, но в същото време се чувства полезен, защото самият той/тя помага на другите със своята гледна точка и споделени начини за справяне.
 • В групата човек може да бъде и участник, и зрител. Така се постига междуличностно учене – през наблюдението и изпробването на различни поведенчески модели.
 • Групата е естествена среда за човека, която отразява процесите в обществото, а придобитият в нея опит лесно и естествено се пренася в живота.
 • Работата в група е икономически по-изгодна за участници спрямо индивидуалните сесии;

Какво включват кариерните уъркшопи?

Всеки уъркшоп има различна тема, свързана с кариерното ориентиране и консултиране, но общото между тях е, че се акцентира предимно върху интерактивни упражнения, които целят да повишат нивото на самопознание на човек, така че да може да направи своя кариерен избор в съответствие с личността, интересите и способностите си.

В зависимост от темата, кариерните уъркшопи включват комбинация от следните активности:

 • Интерактивни упражнения за самооценка;
 • Групови дискусии;
 • Кратки презентации;
 • Екипни занимания;
 • Ролеви игри;
 • Визуализации;
 • Обсъждане на казуси;
 • Изготвяне на мисловни карти;
 • Гледане и обсъждане на клипове;
 • Практически упражнения.

Aко търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка и подготовката за интервю за работа, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com.

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.