Кариерно консултиране в група

Периодично сформирам малки групи (6 – 8 човека), които да работят заедно по важни за тях теми, свързани с кариерното планиране и развитие. Темите се обявяват поетапно през годината, така че всеки да прецени към коя има интерес да се включи.

Предимствата на кариерното консултиране в група са много:

 • Хората, които се събират, имат сходни кариерни предизвикателства, като самото разбиране, че човек не е сам в своето объркване, а има малка общност, която е съпричастна към проблема, оказва благоприятен ефект.
 • Регулираните взаимоотношения в групата подпомагат  себеразкритието, себеизявата, получаването на одобрение, което влияе позитивно върху самооценката на човека;
 • В групите човек обикновено не само получава емоционална подкрепа, но в същото време се чувства полезен, защото самият той/тя помага на другите със своята гледна точка и споделени начини за справяне.
 • В групата човек може да бъде и участник, и зрител. Така се постига междуличностно учене – през наблюдението и изпробването на различни поведенчески модели.
 • Групата е естествена среда за човека, която отразява процесите в обществото, а придобитият в нея опит лесно и естествено се пренася в живота.
 • Работата в група е икономически по-изгодна за участници спрямо индивидуалните сесии;

За да се избегне основният недостатък на груповото консултиране – недостатъчното лично внимание за всеки участник – между общите сесии включвам 1 до 2 индивидуални срещи, целящи навлизане в дълбочина в ситуацията на конкретния участник.

Какво включват кариерните уъркшопи?

Всеки уъркшоп има различна тема, свързана с кариерното ориентиране и консултиране, но общото между тях е, че се акцентира предимно върху интерактивни упражнения, които целят да повишат нивото на самопознание на човек, така че да може да направи своя кариерен избор в съответствие с личността, интересите и способностите си.

В зависимост от темата, кариерните уъркшопи включват комбинация от следните активности:

 • Интерактивни упражнения за самооценка;
 • Групови дискусии;
 • Кратки презентации;
 • Екипни занимания;
 • Ролеви игри;
 • Визуализации;
 • Обсъждане на казуси;
 • Изготвяне на мисловни карти;
 • Гледане и обсъждане на клипове;
 • Практически упражнения.

*Информация за предстоящи уъркшопи се публикува в отделни съобщения. Уъркшопите се провеждат на живо, като поради влошената епидемиологична обстановка за момента няма насрочени групи. Искрено се надявам от месец март, 2022г. да имаме възможност да сформираме нови групи. Очаквайте допълнително информация!

Ако търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com или 0889 262 002 и запази своя час за онлайн безплатна първа консултация.

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.