Програма “re*START на кариерата в 10 часа”

За кого е подходяща програмата?

Понякога стигаме до кариерен кръстопът, загубили онзи хъс и живец, който ни е движил и се чудим дали не е време за промяна. Удовлетворението от работата е спаднало, смисълът и посоката, които сме следвали, са се изгубили. Понякога имаме нужда да сменим изцяло кариерното си призвание, а друг път – да измислим и имплементираме лесни и ефективни промени в настоящата си работна ситуация, така че да повишим удовлетвореността си.

Програмата “re*START на кариерата в 10 часа” цели да те подкрепи именно в този труден и често объркващ процес на лутане и търсене на кариерно решение, коeто е вярно за теб и твоята житейска ситуация. Тя осигурява защитена среда и професионална подкрепа, за да можеш спокойно да се обърнеш към себе си, да се вслушаш в това какво искаш, от какво имаш нужда и как може да го намериш и реализираш на практика.

Какво включва програмата?

През 5 индивидуални онлайн срещи, всяка от които по 2 часа, ще те подпомогна да минеш през основните стъпки, които водят до успешно управление на кариерния избор. Ще започнем от себепознанието, ще продължим през идейния етап от генериране на алтернативи за развитие до избор на кариерна посока и план за осъществяването й. Нагледно процесът е илюстриран в схемата по-долу:

Как е създадена програмата “re*START на кариерата в 10 часа“?

Програмата “re*START на кариерата в 10 часа“ е адаптираната кратка и по-достъпна (откъм време и финанси) версия на оригиналната програма „re*START на кариерата“, която създадох през 2021.

“re*START на кариерата в 10 часа“ предлага в синтезиран вид най-важните упражнения и теми, които в моята практика съм извела като полезни за постигане на кариерна яснота, подредени в логична последователност от етапи.

Кои са основните етапи, през които ще минем и включените в тях теми?

Етап 1: Повишаване нивото на себепознание:

Когато обмисляме кариерна промяна, е важно да се обърнем към себе си. Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква професия да избера?“

1️⃣ Сесия 1 (2 часа): Анализ на настоящата ситуация и изследване на професионалните ценности:

В първата част от сесията ще анализираме настоящата ти ситуация, ще потърсим факторите, които най-силно влияят върху усещането ти за професионална неудовлетвореност и какъв тип промяна би могла да окаже ползотворно влияние.

Във втората част от сесията ще разгледаме твоите лични и професионални ценности. Ценностите са свързани с човека, който бихме искали да бъдем и задават посоката, в която желаем да се движи животът ни, като придават смисъл и дълбоко удовлетворение на това, което правим. Ще изследваме важните за теб неща в работата и какви са приоритетите ти на този етап от живота.

2️⃣ Сесия 2 (2 часа): Моите работни сили, умения и ресурси:

Ежедневното използване на силните ни страни е един от важните компоненти на високата мотивация и постигането на удовлетворение в избрания кариерен път. Хората, които практикуват силните си страни, са по-ангажирани, справят се по-добре, това на свой ред укрепва самочувствието и повишава усещането за лично благоденствие. Ще използваме упражнения от позитивната психология, които целят фокусиране върху успехите ни и върху онези наши качества и умения, които предано са ни помагали да се справяме с препятствията в живота.

Във втората част от срещата ще обърнем внимание на притесненията, които ни спират да се впуснем в реализацията на себе си в професионален план. Липсата на самочувствие, страхът от провал, страхът от успех (има и такъв, макар да звучи парадоксално), перфекционизмът са често сред основните фактори, които пречат да повярваме в себе си и да се осмелим да поискаме повече, от това, което имаме. Ако установим, че и ти се сблъскваш с подобни вътрешни бариери, ще отделим време да идентифицираме и оспорим появяващите се негативни мисли през техники на когнитивно-поведенческия коучинг, който предлага ефективни средства за справяне с автоматично появяващите си негативни мисли.

Етап 2: Изследване на алтернативи за бъдещо развитие:

3️⃣ Сесия 3 (2 часа): Генериране на идеи за бъдещо развитие.

Ще отделим внимание на разговори и упражнения за разясняване на дейностите, които те вълнуват и вдъхновяват. В зависимост от нивото на яснота (или липсата на такава) за професионална посока може да използваме различни упражнения, базиращи се на „Теорията за избор на професия“ на Джон Холанд, както и „Теорията на потока“ на Михай Чиксентмихай.

На тази стъпка ще отделим време и за така забравеното и подценявано в ежедневието ни на възрастни хора мечтаене. Свободно, щастливо и вдъхновено мечтаене. Ще използваме упражнения за brainstorming, визуализации и мисловни карти, за да дадем простор на въображението си и да се докоснем до скритите съкровища, които дясната половина от мозъка ни крие. Дясното полукълбо обработва невербална информация под формата на образи и символи. То отговаря за интуицията, въображението, творчеството. Ярките, детайлни визуализации повишават мотивацията и увереността в успеха. Те помагат да направим много ясни връзки между човека, който сме днес и човека, който искаме да бъдем в бъдеще. Това на свой ред ни улеснява в идентифицирането на онези поведения и стъпки, които да изберем днес, за да ни заведат до желаното бъдеще.

„Логиката ще ви отведе от А до Я, а въображението – навсякъде“  (Алберт Айнщайн)

4️⃣ Сесия 4 (2 часа): Валидиране на идеите за нова работа.

Мечтите дават криле. Те ни вдъхновяват и мотивират да вложим сърце и душа в това, което правим. Но преди да се посветим на нова кариерна посока е важно да анализираме доколко осъществими са идеите ни. Имаме ли качествата, знанията и уменията да ги постигнем, но също така – има ли обективни възможности и предпоставки в средата, за да ги реализираме, включително – достатъчно финансови ресурси? Тук ще използваме аналитичните способности на лявото полукълбо, за да „приземим“ идеите към реалността и да начертаем път към постигането им.

Етап 3: Формулиране на кариерна цел и план за действие:

5️⃣ Сесия 5 (2 часа): Избор на алтернатива и план за реализацията й:

След като направим оценка на възможностите и препятствията пред реализацията на идеите, следва взимането на решение за следваща кариерна посока. Има различни методи за взимане на решение – рационален, интуитивен, опортюнистичен, общностно-ориентиран. Ще изследваме твоя предпочитан стил или комбинация от стилове, за да стигнеш до решение за кариерна цел, в която вярваш.

Ще те подпомогна да създадеш също така  „пътна карта“ за постигането на набелязаната цел, като очертаеш отделните стъпки, които ще те отведат до нея. Изследванията показват, че хора, които разписват своите цели, е много по-вероятно да ги осъществят. Целите също така мотивират и дават енергия на човек да не се отказва, особено когато целта е по-отдалечена във времето и изисква влагане на много ресурси (емоционални, финансови, времеви и др.).

В заключение:

И знаеш ли какво? В края на срещите е възможно да си тръгнеш с чисто нова кариерна цел, устременост и план за действие, но може и да разбереш, че нямаш нужда или не искаш генерална промяна. И това осъзнаване е много ценно и вдъхновяващо. Свикнали, а понякога и изморени от нещата, които имаме и всекидневно ни се случват, преставаме да ги ценим и ги приемаме за скучновата даденост. Процесът на саморефлексия в комбинация с разглеждането и оценката на по-широк спектър от алтернативи може да доведе до осъзнаване, че внасянето само на някои нови нюанси в сегашната ни работна ситуация е всичко, от което се нуждаем, за да продължим щастливи, удовлетворени и заредени по пътя си напред.

Водещ на консултациите:

Аз съм Искра Банкова, сертифициран кариерен консултант по GCDF (Global Career Development Facilitator) програмата. Професионалният ми път включва над 15 години опит в областта на подбор на персонал и управление на човешки ресурси, придобит основно във вътрешни HR отдели в международни компании от телеком и IT сектора: Telenor/Yettel, Paysafe Group, Interoute/GTT. Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 7 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. От 2020 допринасям за развитието на практиката на Valuety HR – съвременна агенция за подбор на персонал, а от 2021 паралелно стартирах и самостоятелна дейност като „Кариерен консултант“.

Пълният ми профил в LinkedIn може да видиш тук.

Инвестиция и начин на плащане:

Продължителност: 

Програмата включва 5 индивидуални онлайн сесии, всяка от които по 2 часа (общо 10 часа), провеждани през MS Teams, които насрочваме в удобно и за двете страни време.

Препоръчително би било отделните сесии да се случват веднъж седмично, за да имаш възможност между тях да правиш упражнения и да интегрираш новата информация.

Инвестиция:

Цена за 1 астрономически час – 50 лв.

Цена за цяла сесия от 2 часа = 100 лв. (2 x 50 лв./час)

При заплащане на програмата на 2 вноски, отстъпка от 10%  –  45 лв./час вместо 50 лв./час.

Начин на плащане:

Заплащането се извършва по банков път, след издаване на фактура.

Опция 1: Заплащане за всяка среща поотделно (2 астрономически часа) – 100 лв.

Опция 2: Заплащане на програмата на 2 вноски – ползва се отстъпка от 10%:

  • Първа вноска – 270 лева. Заплаща се преди стартиране на срещите и покрива сесия №1 до №3 (6 часа консултации);
  • Втора вноска – 180 лева. Покрива срещи №4 до №5 (4 часа консултации).

Записване:

За да преценим дали програмата отговаря на твоята ситуация и потребности, първата стъпка е безплатна опознавателна сесия с продължителност ~30 минути по MS Teams. Ако след нея се уверим, че програмата кореспондира на твоите интереси и мотивация, ще продължим с насрочването на сесиите от същинската част.

 Запиши се за безплатна опознавателна сесия с мен, като изпратиш имейл на mycareer@iskrabankova.com.

……………………….

Ако не си готов/а да се включиш в програмата, може би още не е настъпил правилният момент за кариерна промяна. “Моделът за преход на Бриджис” („Bridges Transition Model”) разглежда 3-те основни етапа, през които преминаваме, когато сме изправени пред професионална промяна: (1) Краят (2) Неутралната зона (3) Новото начало. В новата рубрика на сайта ми: Разкази за промяна, може да прочетеш трите части от историята на Мария, всяка от които е посветена на конкретен етап. Първа част на разказа „Промяната – Краят, в който не искаше да повярва“ може да откриеш тук.

В „Блог“ секцията ми пък публикувам полезна информация, свързана с управлението на кариерната промяна – от това какви са спецификите при подготовката на CV, през това как да се подготвим за интервю и да не спираме да вярваме в мечтите си.