Програма „re*START на кариерата“ – пълно издание

🙌 За кого е подходяща програмата?

Понякога стигаме до кариерен кръстопът, загубили онзи хъс и живец, който ни е движил и се чудим дали не е време за промяна. Удовлетворението от работата е спаднало, смисълът и посоката, които сме следвали, са се изгубили в дезориентираща мъгла.

Програмата “re*START на кариерата” цели да те подкрепи именно в този труден и често объркващ процес на лутане и търсене на кариерно решение, коeто е вярно за теб и твоята житейска ситуация. Тя осигурява защитена среда и професионална подкрепа, за да можеш спокойно да се обърнеш към себе си, да се вслушаш в това какво искаш, от какво имаш нужда и как може да го намериш и реализираш на практика.

Ако и ти си колебаеш в каква посока да поемеш, тази програма може да ти бъде полезна. През 10 индивидуални онлайн срещи, по час и половина всяка, ще те подпомогна да минеш през основните стъпки, които водят до успешно управление на кариерната промяна. Ще започнем от себепознанието, ще продължим през идейния етап от генериране на алтернативи за развитие до избор на кариерна цел и план за осъществяването й. Нагледно процесът е илюстриран в схемата по-долу:

🙌 Кои са основните етапи, през които ще минем и включените в тях теми?

Етап 1: Повишаване нивото на себепознание:

Когато обмисляме кариерна промяна, е важно да се обърнем към себе си. Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква професия да избера?“

Програмата “re*START на кариерата“ започва с вглеждане в себе си и оценка на това кои сме ние СЕГА, как стигнахме дотук, какво можем да научим от миналото и да пренесем в бъдещето, какво ни вълнува и вдъхновява и кои са стоперите, които сами си самоналагаме. Ще потърсим отговорите на тези въпроси в няколко срещи:

1️⃣ Сесия 1: Настояще, минало, бъдеще – анализ на това къде съм, откъде идвам и накъде искам да продължа.

С тази въвеждаща сесия ще разгледаме етапите на кариерна промяна по модела на Бриджис, ще видим на кой от тях си ти и доколко имаш готовност да предприемеш действия за трансформиране на ситуацията. Ще изследваме какво е онова, което е довело до настоящата неудовлетвореност и от какъв тип промяна имаш нужда. Ще обсъдим как изборите в миналото са предопределили настоящето. Ще започнем да щриховаме накъде искаш да отидеш.

2️⃣ Сесия 2: Професионални ценности – какво е важно за мен?

Ценностите са свързани с човека, който бихме искали да бъдем и задават посоката, в която желаем да се движи животът ни, като придават смисъл и дълбоко удовлетворение на това, което правим. Ще изследваме важните за теб неща в работата и какви са приоритетите ти на този етап от живота.

3️⃣ Сесия 3: Моите работни сили и предпочитан стил на поведение в работен контекст.

Ежедневното използване на силните ни страни е един от важните компоненти на високата мотивация и постигането на удовлетворение в избрания кариерен път. Хората, които използват силните си страни, са по-ангажирани, справят се по-добре, това на свой ред укрепва самочувствието и повишава усещането за лично благоденствие.

Ще използваме DISC теорията на личността, за да преминем отвъд „слепите петна“ в себепознанието и да създадем предпоставки за по-дълбоки инсайти относно това кои сме, какво ни движи и какъв тип дейности ни прилягат. В тази сесия използвам международно утвърден личностен въпросник, чийто резултати представям подробно на клиента в рамките на сесията. Въпросникът дава акуратна представа за предпочитани стилове на поведение в работата, силните страни и потенциалните ограничения на човек, с какво е най-ценен за организациите и какво го мотивира най-силно на работното място.

4️⃣ Сесия 4: Моите минали успехи като извор на увереност за бъдещи постижения.

Сериозните промени, дори когато са инициирани от нас самите, нерядко вадят на бял свят всичките ни скътани в лоното на познатото ежедневие чувства на непълноценност и неувереност. Автоматично се задейства критичният ни вътрешен глас, който се опитва да ни убеди, че няма да се справим. На тази стъпка ще се опитваме да идентифицираме и оспорим появяващите се негативни мисли през техники на когнитивно-поведенческия коучинг. Ще използваме и упражнения от позитивната психология, които целят фокусиране върху успехите ни и върху онези наши качества и умения, които предано са ни помагали да се справяме с препятствията в живота.

Етап 2: Изследване на алтернативи за бъдещо развитие:

5️⃣ Сесия 5: Моите интереси – Какво обичам да правя?

Ще отделим внимание на разговори и упражнения за разясняване на дейностите, които те вълнуват и вдъхновяват. В зависимост от нивото на яснота (или липсата на такава) може да използваме различни упражнения, базиращи се на „Теорията за избор на професия“ на Джон Холанд, както и „Теорията на потока“ на Михай Чиксентмихай.

6️⃣ Сесия 6: Генериране на идеи за бъдещо развитие.

Това е стъпката на мечтаенето. Свободно, щастливо и вдъхновено. Ще използваме упражнения за brainstorming, визуализации и мисловни карти, за да дадем простор на въображението си и да се докоснем до скритите съкровища, които дясната половина от мозъка ни крие. Дясното полукълбо обработва невербална информация под формата на образи и символи. То отговаря за интуицията, въображението, творчеството. Ярките, детайлни визуализации повишават мотивацията и увереността в успеха. Те помагат да направим много ясни връзки между човека, който сме днес и човека, който искаме да бъдем в бъдеще. Това на свой ред ни улеснява в идентифицирането на онези поведения и стъпки, които да изберем днес, за да ни заведат до желаното бъдеще.

„Логиката ще ви отведе от А до Я, а въображението – навсякъде“  (Алберт Айнщайн)

7️⃣ Сесия 7: Валидиране на идеите за нова работа.

Мечтите дават криле. Те ни вдъхновяват и мотивират да вложим сърце и душа в това, което правим. Но преди да се посветим на нова кариерна посока е важно да анализираме доколко осъществими са идеите ни. Имаме ли качествата, знанията и уменията да ги постигнем, но също така – има ли обективни възможности и предпоставки в средата, за да ги реализираме? Тук ще използваме аналитичните способности на лявото полукълбо, за да „приземим“ идеите към реалността и да начертаем път към постигането им.

Етап 3: Формулиране на кариерна цел и план за действие:

8️⃣ Сесия 8: Взимане на решение и избор на алтернатива.

След като направим оценка на възможностите и препятствията пред реализацията на идеите, следва взимането на решение за следваща кариерна посока. Има различни методи за взимане на решение – рационален, интуитивен, опортюнистичен, общностно-ориентиран. Ще изследваме твоя предпочитан стил или комбинация от стилове, за да стигнеш до решение, в което вярваш и което е валидно за теб.

9️⃣ Сесия 9: План за действие и осъществяване.

След като направиш информиран избор за следваща кариерна цел, ще те подпомогна да създадеш своя „пътна карта“ за постигането й, като очертаеш отделните стъпки, които ще те отведат до нея. Мечтите вдъхновяват и увличат, но, за да се превърнат в реалност, е необходим ясен и фокусиран план за действие. Изследванията показват, че хора, които разписват своите цели, е много по-вероятно да ги осъществят. Целите също така мотивират и дават енергия на човек да не се отказва, особено когато целта е по-отдалечена във времето и изисква влагане на много ресурси (емоционални, финансови, времеви и др.).

🔟 Сесия 10: Обобщаваща среща.

Времето никога не стига. Независимо колко срещи имам с клиент, винаги остават теми, които имат нужда от повече внимание. Винаги има още нещо, което да си кажем, още някой проблем, който е изскочил, още някоя идея за реализация, която е изникнала като закъсняло пролетно цвете. В заключителната среща ще отделим внимание именно на тези теми, които имат нужда от още няколко лъча внимание.

В заключение:

И знаеш ли какво? В края на срещите е възможно да си тръгнеш с чисто нова кариерна цел, устременост и план за действие, но може и да разбереш, че нямаш нужда или не искаш генерална промяна. И това осъзнаване е не по-малко ценно и вдъхновяващо. Свикнали, а понякога и изморени от нещата, които имаме и всекидневно ни се случват, преставаме да ги ценим и ги приемаме за скучновата даденост. Процесът на саморефлексия в комбинация с разглеждането и оценката на по-широк спектър от алтернативи може да доведе до осъзнаване, че внасянето само на някои нови нюанси в сегашната ни работна ситуация е всичко, от което се нуждаем, за да продължим щастливи, удовлетворени и заредени по пътя си напред.

🙌 Водещ на консултациите:

Аз съм Искра Банкова, консултант по кариерна промяна и професионално ориентиране (GCDF certified) с 15+ години опит в корпоративния HR и подбор на персонал, придобит основно в международни компании от телеком и IT сектора: Telenor/Yettel, Paysafe Group, Interoute/GTT.

Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 7 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. От 2020 допринасям за развитието на практиката на Valuety HR – съвременна агенция за подбор на персонал, а от 2021 паралелно стартирах и самостоятелна консултантска дейност в областта на професионалното ориентиране. Помагам на хора, които са на професионален кръстопът, да намерят яснота каква кариера им приляга и какъв тип работа би им донесла удовлетворение и смисъл.

Пълният ми профил в LinkedIn може да видиш тук.

🙌 Инвестиция и начин на плащане:

Продължителност:

Програмата включва 10 индивидуални онлайн сесии, всяка от които по 1 час и 30 минути – общо 15 часа – провеждани през MS Teams, които насрочваме в удобно и за двете страни време. Минаването през цялата програма отнема средно 2 месеца и половина.

Ако си зает/а на пълен работен ден, препоръчително би било отделните сесии да се случват веднъж седмично, за да имаш възможност между тях да правиш упражнения и да интегрираш новата информация.

Инвестиция:

Цена за 1 астрономически час – 50 лв.

Цена за цяла сесия от 1 час и половина = 75 лева (50 лв./час + 25 лв./½ час)

При заплащане на програмата на 2 равни вноски, отстъпка от 10%  –  45 лв./час вместо 50 лв./час.

Начин на плащане:

Заплащането се извършва по банков път, след издаване на фактура.

Опция 1: Заплащане за всяка среща поотделно (1 час и половина) – 75 лв.

Опция 2: Заплащане на програмата на 2 равни вноски – ползва се отстъпка от 10%:

  • Първа вноска – 337 лева. Заплаща се преди стартиране на срещите и покрива сесия №1 до №5 (7 часа и половина консултации);
  • Втора вноска – 337 лева. Покрива срещите от №6 до №10 (7 часа и половина консултации).

Записване:

За да преценим дали програмата отговаря на твоята ситуация и потребности, първата стъпка е безплатна опознавателна сесия с продължителност ~30 минути по MS Teams. Ако след нея преценим, че програмата кореспондира на твоите интереси и мотивация, ще продължим с насрочването на сесиите от същинската част на тренинга.

Запиши се за безплатна опознавателна сесия с мен, като изпратиш имейл на mycareer@iskrabankova.com.

Ако имаш нужда от съдействие за кариерна промяна, но предпочиташ по-синтезиран формат (откъм време и финанси), може да разгледаш и опцията „re*START на кариерата в 10 часа.“

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.