Ако сполучливо си преминал/а през етапите на самоанализ, генериране на идеи за бъдещо развитие и избор на нова кариерна цел, следва може би най-трудният и обезсърчителен период от целия преход, свързан с това да чакаш обаждания за интервю, след като изпратиш CVто си по избрани позиции. С цел повишаване шансовете за успех, е препоръчително да обърнеш специално внимание на подготовката на своята автобиография, защото тя е твоят „билет“ за новата кариера.

В интернет лесно се намират различни представителни образци на автобиографии, които можеш да използваш за отправна точка при създаването на своята. Затова тук няма да се спирам върху базовите умения за писане на CV, а на някои особености, свързани със смяната на кариерния път. Със сигурност преиначаването на истината в CVто не е вариант, но правилното фокусиране на вниманието върху релевантни умения, знания и квалификации завиша шансовете за успешнa преселекция:

  • Включи на видно място в CVто (обикновено най-отгоре, под името) своята нова кариерна цел („Кариерна цел“/ “Career Objective”) – Сигурно ще се изненадаш, но много хора разпращат CVта съвсем напосоки и специалистите по подбор са затрупани от автобиографии на кандидати, които „си пробват късмета“ по позиции, които изобщо не ги вълнуват. Това води до едно изначално недоверие към кандидатурите на хора, чийто опит не е видимо свързан с позицията, за която кандидатстват. Важно е да успееш през CVто да привлечеш вниманието като човек, който целенасочено търси промяна в избраната роля. Най-добрият вариант е да посочиш новата сфера, в която искаш да се развиваш и да цитираш названието на позицията, по която кандидатстваш, обяснявайки с едно изречение как тази позиция се вписва в твоята кариерна цел.

  • Под кариерната цел, включи кратка секция с обобщение на основните ти постижения до момента („Избрани постижения“ / “Selected Accomplishments”, “Summary of Accomplishments” ), най-вече на тези, които имат допирни точки с позицията, за която кандидатстваш – Ориентацията към успех е качество, което се цени от работодателите, така че ясни доказателства в тази посока завишават шансовете за преселекция на CVто. Най-добрият вариант е, ако изброените постижения илюстрират преносими към новата позиция умения, дори и контекстът, в който са придобити, да е различен.

  • При смяна на кариерна посока е хубаво също да се добави раздел „Ключови компетенции и умения“ / “Core Competences and Skills” , „Skills Highlights”, където се посочат онези преносими умения и работни сили, които се съотнасят към новата позиция – Избягвай включването на умения, които те представят като експерт в досегашната ти позиция и не са релевантни на новата, защото така ще разфокусираш вниманието. Тази секция трябва да е „близък кадър“ на онези твои силни страни, които те правят подходящ за бъдещата кариера.

  • Когато описваш работния си опит (в секция: „Професионален опит“, “Трудов стаж“ / „Work History”, “Professional History”), опитай се да изведеш успехите си на съответната работа и по възможност да предадеш основните си задължения в количествени параметри – Най-често хората попълват отговорностите на всяка позиция, като правят “copy-paste” на длъжностната си характеристика. Това за съжаление по никакъв начин не им помага да се отличат и изпъкнат. По-добрият подход е да отделиш време и да помислиш какво си постигнал на всяка една позиция и по възможност да „облечеш“ постиженията в цифри, които говорят сами за себе си. Вместо да напишеш стандартното „отговаря на клиентски запитвания“, по-добре би звучало формулировката „отговаря средно на 200 запитвания на седмица, поддържайки над 95% удовлетвореност сред обслужените клиенти“ или „2 последователни тримесечия отличен/а за надвишаващо очакванията на клиентите обслужване“. Отново целта е създаване на впечатление за успешен човек, чийто опит, макар и в различна сфера, говори за ценни преносими умения.

  • Помисли дали има дейности в предходния ти опит или доброволчески инициативи, които са близки и/или релевантни на позицията, за която кандидатстваш и ги отбележи с приоритет в задълженията на съответните позиции –  Не отделяй много място на разписването на отговорности, които не подкрепят стремежа ти към кариерна промяна. Това не означава да изпускаш длъжности в CVто си („дупките“ в автобиографиите винаги будят съмнения и притеснения), а под длъжностите да отбележиш онези отговорности, които по някакъв начин кореспондират (по възможност) с новата кариерна посока. Ако изобщо няма сходства и паралели между стара и желана работа, поне изведи постиженията си на всяка позиция, както беше описано в предходната точка.

  • Избягвай включването на нерелевантни курсове в секция „Образование“ / „Education” – Нерядко, докато човек се лута накъде иска да продължи, опитва с различни курсове и тренинги, особено откакто онлайн обученията станаха популярни и лесно достъпни. Когато кандидатстваш за дадена позиция, включи онези, които имат връзка с отговорностите на позицията. Ако последната година си минал/а курсове за дигитален маркетинг, въведение в програмирането и управление на проекти, a кандидатстваш, примерно, за „Координатор проекти“ – посочи само този курс, който е релевантен. В противен случай може да създадеш впечатлението, че все още се луташ и не знаеш с какво искаш да се занимаваш.

  • Опитай се да използваш словосъчетания от думи, които са посочени в самата обява (дори може да удебелиш шрифта им) – Този подход би изисквал леко преправяне на CVто за всяко кандидатстване, но ако „разпръснеш“ в него ключови думи от обявата, това завишава шансовете да бъде селектирано за следваща фаза. Това е в още по-голяма степен валидно, ако кандидатстваш за големи компании, които ползват модерни ATS (Applicant Tracking Systems) софтуери за автоматично пресяване на CVта по ключови думи.

  • Проучи нивата на заплати в новия сектор и посочи очакванията си в края на CVто – В България все още не е типично работодателите да включват в обявите нивата на възнаграждение за дадена позиция, но това съвсем не означава, че нямат такива. Понякога CVта не биват селектирани, не защото не отговарят на изискванията, а защото предходният опит на човек създава впечатление, че би имал по-високи финансови очаквания от тези, определени за позицията. Това е особено валидно за хората, които правят кариерна промяна и от експерт / старши експерт / мениджър в една област кандидатстват за младши специалист или координатор в нова сфера на развитие. Ако имаш 5 години опит на позиция „Мениджър логистика“, но след изкарани курсове кандидатстваш за “Junior Python Developer“ без нито един ден стаж по новата позиция, то тогава е добре да добавиш в края на CVто си информация за заплатата, която очакваш (и която е съобразена с пазарните нива), за да избегнеш вероятността да игнорират кандидатурата ти поради предположения за по-високо възнаграждение. Тук има две уловки – от една страна, важно е да посочиш реалистичен диапазон, а от друга – да си уверен/а, че наистина би направил/а компромис с възнаграждението за определен период, докато трупаш стаж. Няма смисъл да пишеш по-ниско възнаграждение, ако не си готов/а да приемеш съответната оферта. Нерядко кандидатите са склонни в началото да споделят по-ниски очаквания, като си мислят, че ако се представят отлично на интервюто, ще успеят да договорят по-висока заплата. И макар че хипотетично такава възможност съществува, ако заплатата, която искаш, е извън бюджета на компанията, остава само разочарованието за изгубеното време и усилия.
  • Дори и да направиш най-впечатляващото CV, което илюстрира всички твои силни страни, постижения, умения и качества, обикновено отнема време и много изпратени кандидатури преди да достигнеш до заветното интервю. Подготви се психически, че това е естествен етап при сериозни кариерни промени и не се обезсърчавай след няколко отказа. Използвай също така мрежата си от контакти, защото през нея неколкократно завишаваш възможността за успешно започване на нова работа.

……………………………………………………….

Виж всички препоръки за кариерна промяна в блог секцията на сайта ми.

Ако търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка и подготовката за интервю за работа, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com.

Повече за индивидуалните кариерни консултации може да научиш тук.

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.

––––––––

Беше ли ти полезно съдържанието на този пост? Ако „да“, натисни „Харесвам“ бутона, за да знам, че има смисъл да продължавам да създавам и качвам безплатно съдържание. Писането е самотно занимание и само през споделената обратна връзка се ориентирам кои теми са значими и ценни за хората, които четат постовете ми. Благодаря ти за подкрепата!

Последвай ме:
LinkedIn
Facebook
Instagram

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *