Тренинг „Интервюта за работа: Как да се подготвим успешно“

Тренинг „Интервюта за работа: Как да се подготвим успешно“

За кого е подходящ този тренинг?

Този тренинг е за теб, ако:

 • Обмисляш да кандидатстваш за нова работа;
 • Искаш да се представиш убедително;
 • Вярваш, че добрата подготовка е в основата на успеха.

Каква е целта на тренинга?

Целта на този тренинг е да те подпомогне да презентираш убедително себе си по време на интервюта за работа. Централна ос, около която е изграден, е развиване на умението да представяме силните си страни по утвърждаващ начин.

В този тренинг няма да откриеш съвети за шаблонни отговори, нито да наизустяваме добре звучащи фрази. Силно вярвам, че за да бъдем успешни, е важно да открием компания и позиция, които са в унисон с нашите ценности, разбирания, качества и потенциал. А за да можем да я открием и да бъдем уверени, че сме приети такива, каквито сме, е важно да бъдем себе си, но и да знаем как да представим най-доброто, на което сме способни, за да ни оценят подобаващо.

Тренингът няма за цел да подготви универсални бойци, които получават предложения от всяка компания, за която кандидатстват. Но това, което можеш да очакваш, е да ти даде възможността да откриеш и събереш всички свои качества и умения в един букет и да знаеш как да го презентираш пред компаниите, за които ти искаш да работиш.

Какво ще научиш и практикуваш по време на тренинга?

 • Как да изведеш и покажеш своите предимства убедително:

През серия от упражнения и въпросници за самооценка всеки участник в тренинга ще изведе и систематизира своите силни страни, професионални ценности, умения, знания и минали успехи. Ще се учи да ги представя така, че да звучат убедително и в унисон с това, което работодателите търсят.

 • Видове интервю въпроси и как да подхождаме към тях:

В подбора се използват различни типове въпроси (традиционни, поведенчески, ситуационни), като в зависимост от типа се определя оптималната структура, съдържание и продължителност на отговора. В рамките на тренинга всеки ще разработи своите опорни точки, около които да изгради отговорите на най-често задаваните интервю въпроси. Ще усвоим и тестваме на практика STAR техниката за отговаряне на поведенчески въпроси.

 • Какво търсят работодателите:

Ще се опитаме да сложим обувките на интервюиращите и да видим какво търсят те в кандидатите, но не, за да казваме това, което искат да чуят, а за да презентираме онези неща от нашия опит, които са релевантни на това, което се търси в позицията.

 • Когнитивните изкривявания (cognitive biases):

Ще говорим за т.нар. когнитивни изкривявания или предубеждения, които несъзнателно се проявяват при интервюиращите и влияят върху преценката им за нашите качества. Ще разгледаме най-честите когнитивни предубеждения, които се проявяват в хода на интервютата за работа и как да ги адресираме: „Ефект на котвата,“ „Склонност за потвърждаване,“ „Ефект на ореола“ и много др.

 • Как да се справяме с трудните въпроси:

Тук няма да обсъждаме въпросите за знания, а онези чувствителни теми, които затрудняват много хора. „Кои са Вашите слаби страни?“, „Как се виждате след 5 години?“, „Ще имате ли скоро деца?“ са само част от онези въпроси, които притесняват мнозина. В рамките на отворена сесия ще обсъдим въпросите, които ни тревожат и заедно ще помислим какво значи да отговориш „добре.“ Дали това значи да отговориш директно или по-скоро дипломатично, дали изобщо да отговориш или да смениш темата, дали да замълчиш на дискриминационен въпрос или да посочиш, че е неуместен. Ще дискутираме варианти на отговори и последствията, до които всеки от тях може да доведе.

 • Език на тялото:

Ще изследваме колко е важно „как“ казваме това, което казваме, а не само „какво“ казваме. Ще говорим за езика на тялото (поза, жестове, ръкостискане и др.) и най-честите невербални грешки, които саботират представянето ни и как през осъзнатост да се опитаме да ги избегнем.

 • Какви въпроси да зададем в края на интервюто:

Интервютата за работа са двупосочна интеракция. Толкова често кандидатите се притесняват да зададат въпроси накрая, а те са от особено значение, за да можем да придобием яснота дали искаме да сме част от компанията. Ще разгледаме някои универсални въпроси, които ни носят полезна информация, а отделно – всеки участник ще направи свой списък с въпроси, ключови за него.

 • Техники за овладяване на притесненията от интервютата за работа:

Основна роля да овладеем тревожността ще има цялостната подготовка, която тренингът дава. Това да знаем какво искаме да кажем и как да го кажем. Това да знаем какво търсим от бъдещия работодател и как да попитаме дали компанията го предлага. Но все пак ще разгледаме и няколко конкретни, лесни за изпълнение преди интервю, техники, предназначени за овладяване на тревожността.

Формат и продължителност на тренинга:

Присъствен формат:

Локация: гр. София. Тренингът ще се проведе на живо, в зала, в малка група до 10 човека:

 • Ще има кратки лекционни части, с информационна и обучителна цел.
 • Най-голям превес в програмата ще имат упражненията – самостоятелни и в група. Ще учим, като търсим отговори в себе си. Ще учим и през интеракцията с другите, ще предизвикваме собствената си перспектива. Ще търсим решения там, където преди сме виждали проблеми.
 •  „Въпроси и отговори“ сесии, през които може да питаш всичко, което те вълнува за интервютата.

Дати на провеждане: 

2 поредни съботи, общо ден и половина:

01.10.2022 – 10:00 до 17:00 часа и

08.10.2022 – 10:00 до 13:00 часа.

Упражнения за работа вкъщи:

Тренингът предполага около 2-3 часа самостоятелна работа, извън рамките на груповите занятия с цел постигане на по-голяма ефикасност на провеждането му и практикуване на придобитите умения:

 • Преди началото на тренинга ще получиш по имейл въпросници за самооценка, чиито отговори ще използваме в рамките на тренинга. Попълването им отнема около час до час и половина.
 • Между двете присъствени сесии ще получиш упражнения, чрез които да затвърдиш знанията и уменията си. Отново отнемат около час до час и половина. Не са задължителни, но подпомагат усвояването на наученото.

Бонуси към тренинга:

 • Едночасова индивидуална среща (онлайн) с разиграване на интервю. Всеки участник ще има възможността да се възползва от тази сесия след приключване на груповата работа, в допълнително избран ден и час. В първата част на сесията ще упражним придобитите умения, като разиграем интервю за работа. Във втората част на сесията ще предоставя обратна връзка и ще обсъдим варианти за подобряване на представянето.
 • Всеки участник ще получи разработена от мен книжка със статии и материали по всяка включена в тренинга тема, към която ще може да реферира винаги, когато е необходимо да опресни знанията си.

Водещ на тренинга:

Аз съм Искра Банкова, консултант по професионално ориентиране и кариерна промяна (GCDF certified) с 15+ години опит в корпоративния HR и подбор на персонал. Помагам на хора, които са на професионален кръстопът, да намерят яснота каква кариера им приляга и какъв тип работа би им донесла удовлетворение и смисъл.

Професионалният ми път е основно във вътрешни HR отдели в международни компании от телеком и IT сектора: Yettel (ex. Telenor), Paysafe Group, GTT (ex. Interoute). Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 7 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. От 2020 допринасям за развитието на практиката на Valuety HR – съвременна агенция за подбор на персонал, а от 2021 паралелно стартирах и самостоятелна дейност като „Кариерен консултант“ след придобита квалификация по GCDF програмата (Global Career Development Facilitator).

В професионалния си път съм провела над 8,000 интервюта с кандидати за работа – от стажантски през експертни до директорски роли. Работила съм както във вътрешни HR отдели, което ми е позволило да вникна в дълбочина на това какво търсят компаниите, така и в агенции за подбор, които са ме обогатили с консултантски опит и по-задълбочено разбиране за стремежите на кандидатите. 

Условия и записване:

Цена на тренинга при ранна регистрация до 23.09.2022 – 150 лева.

Цена на тренинга при късна регистрация от 24.09.2022 до 29.09.2022 – 180 лева.

Начин на плащане: по банков път преди тренинга, след потвърждение за включване.

Запази своето място, като ми пишеш на mycareer@iskrabankova.com.