Уъркшоп „Каква работа е подходяща за мен?“

За кого е подходящ този тренинг?

Този тренинг е за теб, ако:

 • Изпитваш неудовлетворение от работното си място;
 • Чувстваш се объркан/а каква работа е подходяща за теб;
 • Имаш усещането, че не използваш потенциала си;
 • Сменяш компании и позиции, които все се оказват неудовлетворителни и не разбираш какво не е наред.

Групите са шарени и включват хора на различна възраст и с разнороден професионален опит – независимо дали са на 25 или на 55, участниците са обединени от желанието си да намерят следващата професионална стъпка, която би им донесла удовлетворение и смисъл. Тренингът може да ти помогне да изследваш идеите си за бъдеща работа и да ги валидираш или отхвърлиш. За хора, които са на етап, в който нямат идеи за бъдеща реализация, е по-подходяща индивидуалната програма „Как да избера нова кариерна посока?“.

Каква е целта на тренинга?

Програма „Каква работа е подходяща за мен?“ цели да те подпомогне в откриването на какъв тип позиция, организация или собствен бизнес биха ти прилягали в най-голяма степен, така че да изпитваш удовлетворение и смисъл от работата си.

По-голямата част на тренинга е посветена на практически упражнения. В тях използваме съвременни помагала за кариерно консултиране и личностни въпросници. Целта е получиш разбирането, яснотата и подкрепата, от които се нуждаеш.

Работа, която е съобразена с нашата идентичност, води до:

 • По-голямо удовлетворение;
 • Подобряване на работното представяне;
 • Себеприемане и укрепване на самочувствието;
 • Повишаване усещането за благоденствие;
 • Намаляване на стреса;
 • Усещане за смисъл.

Етапи в тренинга:

 1. Откриването на подходящата позиция е процес, чийто първи етап е изследване на себе си и най-вече на 4 основни личностни аспекта: ценности, силни страни, интереси и предпочитани знания/умения.
 2. Вторият етап е изследване на професионалните алтернативи, които са в унисон с нашата личност и с възможностите на средата.
 3. А последният – взимане на решение за последващи стъпки.

Какво ще научиш и практикуваш по време на тренинга?

 • Как да откриеш и систематизираш своите ценности:

Забързани във въртележката на ежедневието, все по-рядко ни остава време да поспрем и да се замислим какво всъщност е стойностно за нас. Да живеем в синхрон с ценностите си означава да бъдем своята най-автентична версия. Ще използваме WIS/SVP въпросника за извеждане на топ 5 професионални ценности и ще анализираме в какви професии можем да ги приложим най-пълноценно.

 • Как да изведеш своите силни страни и работни качества:

През серия от въпросници, упражнения и самооценъчни скали ще те подпомогна да изведеш и систематизираш своите силни страни.

Според Линли (2008) силните страни са „способности за конкретни начини на поведение, мислене или чувстване, които са автентични, енергизиращи за човека и позволяващи оптимално функциониране, развитие и представяне.“*

* Linley, A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. CAPP Press

 • Как да изследваш и формулираш своите професионални интереси:

Работа, съобразена с професионалните ни интереси, води не само до по-голяма продуктивност и успехи, но и повишава удовлетворението ни. Тук ще разгледаме и попълним въпросник по „Теорията за избор на професия“ на Джон Холанд.

 • Как да направиш йерархия на своите предпочитани знания и умения:

Всеки един от нас трупа знания и умения в различни области. Откриването на онези от тях, които изпълняваме с хъс и ентусиазъм, е важна съставка от формулата за откриване на удовлетворителна работа.

 • Изясняване на позиция/тип компания или бизнес в унисон с нашата личност:

Ще потърсим пресечните точки между силни страни, интереси, ценности и предпочитани знания/умения и ще съпоставим нашите предпочитания с различни професионални алтернативи. Ще използваме рипорт с генерирани за всеки участник подходящи професии по RIASEC теорията, които съответстват на неговите професионални интереси.*

*Моля да имате предвид, че рипортът с професии е на английски език и минимално разбиране на езика е желателно.

 • Взимане на решение в каква професионална област да се развиваме:

Последната стъпка е да вземем решение как да продължим. Някои участници успешно успяват да формулират следващата си професионална цел, а други – набелязват по-обща посока, която да продължат да изследват през последващи дейности и консултации.

Формат на тренинга:

Локация: гр. София, бул. „България“ 53.

Присъствен формат: Тренингът се провежда на живо, в зала, в малка група до 8 човека:

 • Има кратки лекционни части, с информационна и обучителна цел.
 • Най-голям превес в програмата имат упражненията – самостоятелни и в група. Ще учим, като търсим отговори в себе си. Ще учим и през интеракцията с другите, ще предизвикваме собствената си перспектива. Ще търсим решения там, където преди сме виждали проблеми.
 • Преди началото на уъркшопа ще получиш по имейл въпросници за самооценка, чиито отговори ще използваме в рамките на тренинга.

Водещ на тренинга:

Аз съм Искра Банкова, консултант по професионално ориентиране и кариерна промяна (GCDF certified) с 15+ години опит в корпоративния HR и подбор на персонал. Помагам на хора, които са на професионален кръстопът, да намерят яснота каква кариера им приляга и какъв тип работа би им донесла удовлетворение и смисъл.

Професионалният ми път е основно във вътрешни HR отдели в компании от телеком и IT сектора: Yettel (ex. Telenor), Paysafe Group, GTT (ex. Interoute), Valuety HR. Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 8 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. Oт 2021 стартирах самостоятелна дейност като „Кариерен консултант“ след придобита квалификация по GCDF програмата (Global Career Development Facilitator). Оттогава помагам на клиентите си да се ориентират професионално и да направят кариерна промяна в унисон със своите ценности и силни страни.

Дати и инвестиция: 

Предстоящи дати:

04.11.2023 (събота) от 10:00 до 18:30 – Записването е затворено.

Начин на плащане: По банков път преди тренинга, след потвърждение за наличие на свободно място и издаване на фактура.*

* Мястото се пази до 5 работни дни след заявен интерес, след което, ако не бъде платена фактурата, се преотстъпва на следващия заявил интерес.

Вариант 1: Пакет „Стандарт“ – 150 лв.
👉Еднодневно практическо обучение:
Запознаване с водещи теории за професионално ориентиране
Индивидуални упражнения
Участие в дискусии по двойки и в група
👉Включени помагала и материали за ползване по време и след обучението:
Личностни въпросници
Писмен рипорт за професионални ценности
Генериран доклад с подходящи професии
Разпечатана книжка с теория и упражнения
👉В цената са включени също:
Почивки с осигурено кафе, чай, вода, сладки и соленки
Вариант 2: Пакет „ЕКСТРА“ – 200 лв.
Всичко изброено в „Стандарт“ +
Индивидуална среща (60 мин.), насрочена в удобен ден/час, след приключване на уъркшопа (на цена 50 лв. вместо стандартната от 65 лв.)
Вариант 3: „МАКС“- 250 лв.
Всичко изброено в „Стандарт“ +
Индивидуална среща (60 мин.), насрочена в удобен ден/час, след приключване на уъркшопа.
Втора индивидуална сесия (60 мин.) до 3 месеца след завършване на семинара за адресиране на нововъзникнали трудности в осъществяването на кариерната цел (на цена 50 лв. вместо стандартната от 65 лв.)

Какво казват участниците за тренинга:

Снимки от предишни издания:

Запази своето участие, като ми пишеш на mycareer@iskrabankova.com.

Ако предпочиташ личния подход и уютната атмосфера на 1:1 срещи, може да разгледаш индивидуалния формат на същата програма.