Уъркшоп „Каква работа е подходяща за мен?“

За кого е подходящ този тренинг?

Този тренинг е за теб, ако:

 • Изпитваш неудовлетворение от работното си място;
 • Чувстваш се объркан/а каква работа е подходяща за теб;
 • Имаш усещането, че не използваш потенциала си;
 • Сменяш компании и позиции, които все се оказват неудовлетворителни и не разбираш какво не е наред.

Каква е целта на тренинга?

Програма „Каква работа е подходяща за мен?“ цели да те подпомогне в откриването на какъв тип позиция, организация или собствен бизнес биха ти прилягали в най-голяма степен, така че да изпитваш удовлетворение и смисъл от работата си.

Включена е теоретична част, но в по-голямата си част тренингът е посветен на практически упражнения. Използват се материали от кариерното консултиране, самооценъчни личностни въпросници, техники от позитивната психология и арт-терапията.

Работа, която е съобразена с нашата идентичност, води до:

 • По-голямо удовлетворение;
 • Подобряване на работното представяне;
 • Себеприемане и укрепване на самочувствието;
 • Повишаване усещането за благоденствие;
 • Намаляване на стреса;
 • Усещане за смисъл.

Етапи в тренинга:

 1. Откриването на подходящата позиция е процес, чийто първи етап е изследване на себе си и най-вече на 4 основни личностни аспекта: ценности (лични и професионални), силни страни, интереси и предпочитани знания/умения.
 2. Вторият етап е изследване на професионалните алтернативи, които са в унисон с нашата личност и с възможностите на средата.
 3. А последният – взимане на решение и избор на една-две алтернативи, които са най-близки до нас.

Какво ще научиш и практикуваш по време на тренинга?

 • Как да откриеш и систематизираш своите ценности:

Забързани във въртележката на ежедневието, все по-рядко ни остава време да поспрем и да се замислим какво всъщност е стойностно за нас. Да живеем в синхрон с ценностите си означава да бъдем своята най-автентична версия.

 • Как да изведеш своите силни страни и работни качества:

През серия от въпросници, упражнения и самооценъчни скали ще те подпомогна да изведеш и систематизираш своите силни страни.

Според Линли (2008) силните страни са „способности за конкретни начини на поведение, мислене или чувстване, които са автентични, енергизиращи за човека и позволяващи оптимално функциониране, развитие и представяне.“*

* Linley, A. (2008). Average to A+: Realising strengths in yourself and others. CAPP Press

 • Как да изследваш и формулираш своите професионални интереси:

Работа, съобразена с професионалните ни интереси, води не само до по-голяма продуктивност и успехи, но и повишава удовлетворението ни. Тук ще разгледаме и попълним въпросник по „Теорията за избор на професия“ (известна още като RIASEC класификация) на Джон Холанд и ще правим упражнения по „Теорията на потока“ на Михай Чиксентмихай.

 • Как да направиш йерархия на своите предпочитани знания и умения:

Всеки един от нас трупа знания и умения в различни области. Откриването на онези от тях, които изпълняваме с хъс и ентусиазъм, е важна съставка от формулата за откриване на удовлетворителна работа.

 • Изясняване на позиция/тип компания или бизнес в унисон с нашата личност:

Ще потърсим пресечните точки между силни страни, интереси, ценности и предпочитани знания/умения и ще съпоставим нашите предпочитания с различни професионални алтернативи. Ще анализираме кой тип позиции най-пълно отговарят на личностния ни профил.

 • Взимане на решение в каква професионална област да се развиваме:

Последната стъпка е да сведем алтернативите до 2-3, които са най-близки до нас и да начертаем план как да ги постигнем. Изследванията показват, че хора, които разписват своите цели, е много по-вероятно да ги осъществят. Целите също така мотивират и дават енергия на човек да не се отказва, особено когато целта е по-отдалечена във времето и изисква влагане на много ресурси (емоционални, финансови, времеви и др.).

Формат на тренинга:

Локация: гр. София, бул. „България“ 53.

Присъствен формат: Тренингът се провежда на живо, в зала, в малка група до 8 човека:

 • Има кратки лекционни части, с информационна и обучителна цел.
 • Най-голям превес в програмата имат упражненията – самостоятелни и в група. Ще учим, като търсим отговори в себе си. Ще учим и през интеракцията с другите, ще предизвикваме собствената си перспектива. Ще търсим решения там, където преди сме виждали проблеми.
 • Преди началото на уъркшопа ще получиш по имейл въпросници за самооценка, чиито отговори ще използваме в рамките на тренинга.

Дати на провеждане: 

Събота, 28.01.2023 – 10:00 до 18:00 часа – Местата са запълнени.

Събота, 11.02.2023 – 10:00 до 18:00 часа – Местата са запълнени.

Събота, 25.02.2023 – 10:00 до 18:00 часа – Записването е отворено – 6 свободни места.

Водещ на тренинга:

Аз съм Искра Банкова, консултант по професионално ориентиране и кариерна промяна (GCDF certified) с 15+ години опит в корпоративния HR и подбор на персонал. Помагам на хора, които са на професионален кръстопът, да намерят яснота каква кариера им приляга и какъв тип работа би им донесла удовлетворение и смисъл.

Професионалният ми път е основно във вътрешни HR отдели в международни компании от телеком и IT сектора: Yettel (ex. Telenor), Paysafe Group, GTT (ex. Interoute). Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 8 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. От 2020 допринасям за развитието на практиката на Valuety HR – съвременна консултантска HR агенция, а от 2021 паралелно стартирах и самостоятелна дейност като „Кариерен консултант“ след придобита квалификация по GCDF програмата (Global Career Development Facilitator).

Условия и записване:

Инвестицията в тренинга включва пълния пакет от използвани психометрични въпросници, упражнения и лекционни части:

Цена на тренинга:100 лева.

Начин на плащане: по банков път преди тренинга, след потвърждение за наличие на свободно място и издаване на фактура.

Местата са ограничени. Запази своето, като ми пишеш на mycareer@iskrabankova.com.