Етапи на кариерен преход

Съвети за кариерна промяна: Препоръка #1

Ако си на кариерен кръстопът и се чудиш накъде да поемеш, в поредица от 10 поста ще споделя 10 препоръки, които могат да ти подскажат идеи как да продължиш. Препоръка #1: Не бързай – кариерната промяна първо почва с промяна вътре в нас и минава през етапи: ⏳ Когато се почувстваш изчерпан/а в ролята, която заемаш, …

Умора

Да продължиш да ставаш, след като си паднал

Решението за промяна на кариерния път не е лесно. Но още по-трудно е след това осъществяването на набелязаната нова цел. Различни източници сочат, че промяната в кариерната посока ще става все по-характерна за съвременното общество, като се очаква човек да прави между 2 и 7 ❗ сериозни промени в професионалния си път. В същото време …

Кариерни решения

Кои са основните трудности при взимането на кариерни решения?

Едно от най-задълбочените проучвания по темата е проведено от Gati, Krausz и Osipow. Включва както теоретичен обзор, така и емпирично събиране на сведения от 200 човека, потърсили кариерни консултации и експертното мнение на десет кариерни консултанта Анализират резултатите и установяват 10 ключови теми, подтикващи хората да търсят съдействие, които обобщават в 3 основни категории: 1) Липса на информация: 👉 Липса …

Ниското самочувствие и влиянието му върху кариерата ни

В професионален план липсата на вяра в собствените възможности и ниското самочувствие водят до сериозни негативи за нашата реализация. Някои от по-важните са: ………………………………………. Ако търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка и подготовката за интервю за работа, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com. Повече за индивидуалните кариерни консултации може да научиш тук. Мечтай. Сбъдвай. …