Програма „Успешна кариерна промяна“

🙌 За кого е подходяща програмата?

Понякога стигаме до кариерен кръстопът, загубили онзи хъс и живец, който ни е движил и се чудим дали не е време за промяна. Удовлетворението от работата е спаднало, смисълът и посоката, които сме следвали, са се изгубили в дезориентираща мъгла.

Програмата “Успешна кариерна промяна” цели да те подкрепи именно в този труден и често объркващ процес на лутане и търсене на кариерно решение, коeто е вярно за теб и твоята житейска ситуация. Тя осигурява защитена среда и професионална подкрепа, за да можеш спокойно да се обърнеш към себе си, да се вслушаш в това какво искаш, от какво имаш нужда и как може да го намериш и реализираш на практика.

Ако и ти си колебаеш в каква посока да поемеш, тази програма може да ти бъде полезна. През 8 индивидуални присъствени или онлайн срещи, всяко от които по един астрономически час, ще те подпомогна да минеш през основните стъпки, които водят до успешно управление на кариерната промяна. Ще започнем от себепознанието, ще продължим през идейния етап от генериране на алтернативи за развитие до избор на кариерна цел и план за осъществяването й. Нагледно процесът е илюстриран в схемата по-долу:

🙌 Кои са основните етапи, през които ще минем и включените в тях теми?

Етап 1: Повишаване нивото на себепознание:

Когато обмисляме кариерна промяна, е важно да се обърнем към себе си. Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква професия да избера?“

Програмата “Успешна кариерна промяна” започва с вглеждане в себе си и оценка на това кои сме ние СЕГА, как стигнахме дотук, какво можем да научим от миналото и да пренесем в бъдещето, какво ни вълнува и вдъхновява и кои са стоперите, които сами си самоналагаме. Ще потърсим отговорите на тези въпроси в няколко срещи:

Сесия 1: Настояще, минало, бъдеще – анализ на това къде съм, откъде идвам и накъде искам да продължа.

С тази въвеждаща сесия ще изследваме какво е онова, което е довело до настоящата неудовлетвореност и от какъв тип промяна имаш нужда. Ще обсъдим как изборите в миналото са предопределили настоящето. Ще започнем да щриховаме накъде искаш да отидеш.

Сесия 2: Лични и професионални ценности – какво е важно за мен?

Ценностите са свързани с човека, който бихме искали да бъдем и задават посоката, в която желаем да се движи животът ни, като придават смисъл и дълбоко удовлетворение на това, което правим. Ще изследваме важните за теб неща в работата и какви са приоритетите ти на този етап от живота.

Сесия 3: Моите работни сили и предпочитан стил на поведение в работен контекст.

Ежедневното използване на силните ни страни е един от важните компоненти на високата мотивация и постигането на удовлетворение в избрания кариерен път. Хората, които използват силните си страни, са по-ангажирани, справят се по-добре, това на свой ред укрепва самочувствието и повишава усещането за лично благоденствие.

Ще използваме DISC теорията на личността, за да преминем отвъд „слепите петна“ в себепознанието и да създадем предпоставки за по-дълбоки инсайти относно това кои сме, какво ни движи и какъв тип дейности ни прилягат. В тази сесия използвам международно утвърден личностен въпросник, чийто резултати представям подробно на клиента в рамките на сесията. Въпросникът дава акуратна представа за предпочитани стилове на поведение в работата, силните страни и потенциалните ограничения на човек, с какво е най-ценен за организациите и какво го мотивира най-силно на работното място.

Сесия 4: Моите интереси – Какво обичам да правя?

Ще отделим внимание на разговори и упражнения за разясняване на дейностите, които те вълнуват и вдъхновяват. В зависимост от нивото на яснота (или липсата на такава) може да използваме различни упражнения, базиращи се на „Теорията за избор на професия“ на Джон Холанд, както и „Теорията на потока“ на Михай Чиксентмихай.

Етап 2: Изследване на алтернативи за бъдещо развитие:

Сесия 5: Моите минали успехи като извор на увереност за бъдещи постижения.

Сериозните промени, дори когато са инициирани от нас самите, нерядко вадят на бял свят всичките ни скътани в лоното на познатото ежедневие чувства на непълноценност и неувереност. Автоматично се задейства критичният ни вътрешен глас, който се опитва да ни убеди, че няма да се справим. На тази стъпка ще се опитваме да идентифицираме и оспорим появяващите се негативни мисли през техники на когнитивно-поведенческия коучинг. Ще използваме и упражнения от позитивната психология, които целят фокусиране върху успехите ни и върху онези наши качества и умения, които предано са ни помагали да се справяме с препятствията в живота.

Сесия 6: Генериране на идеи за бъдещо развитие.

Това е стъпката на мечтаенето. Свободно, щастливо и вдъхновено. Ще използваме упражнения за brainstorming, визуализации и мисловни карти, за да дадем простор на въображението си и да се докоснем до скритите съкровища, които дясната половина от мозъка ни крие. Дясното полукълбо обработва невербална информация под формата на образи и символи. То отговаря за интуицията, въображението, творчеството. Ярките, детайлни визуализации повишават мотивацията и увереността в успеха. Те помагат да направим много ясни връзки между човека, който сме днес и човека, който искаме да бъдем в бъдеще. Това на свой ред ни улеснява в идентифицирането на онези поведения и стъпки, които да изберем днес, за да ни заведат до желаното бъдеще.

„Логиката ще ви отведе от А до Я, а въображението – навсякъде“  (Алберт Айнщайн)

Сесия 7: Валидиране на идеите за нова работа.

Мечтите дават криле. Те ни вдъхновяват и мотивират да вложим сърце и душа в това, което правим. Но преди да се посветим на нова кариерна посока е важно да анализираме доколко осъществими са идеите ни. Имаме ли качествата, знанията и уменията да ги постигнем, но също така – има ли обективни възможности и предпоставки в средата, за да ги реализираме? Тук ще използваме аналитичните способности на лявото полукълбо, за да „приземим“ идеите към реалността и да начертаем път към постигането им.

Етап 3: Формулиране на кариерна цел и план за действие:

Сесия 8: Взимане на решение и избор на алтернатива.

След като направиш информиран избор за следваща кариерна цел, ще те подпомогна да създадеш своя „пътна карта“ за постигането й, като очертаеш отделните стъпки, които ще те отведат до нея. Мечтите вдъхновяват и увличат, но, за да се превърнат в реалност, е необходим ясен и фокусиран план за действие. Изследванията показват, че хора, които разписват своите цели, е много по-вероятно да ги осъществят. Целите също така мотивират и дават енергия на човек да не се отказва, особено когато целта е по-отдалечена във времето и изисква влагане на много ресурси (емоционални, финансови, времеви и др.).

В заключение:

И знаеш ли какво? В края на срещите е възможно да си тръгнеш с чисто нова кариерна цел, устременост и план за действие, но може и да разбереш, че нямаш нужда или не искаш генерална промяна. И това осъзнаване е не по-малко ценно и вдъхновяващо. Свикнали, а понякога и изморени от нещата, които имаме и всекидневно ни се случват, преставаме да ги ценим и ги приемаме за скучновата даденост. Процесът на саморефлексия в комбинация с разглеждането и оценката на по-широк спектър от алтернативи може да доведе до осъзнаване, че внасянето само на някои нови нюанси в сегашната ни работна ситуация е всичко, от което се нуждаем, за да продължим щастливи, удовлетворени и заредени по пътя си напред.

🙌 Водещ на консултациите:

Аз съм Искра Банкова, консултант по кариерна промяна и професионално ориентиране (GCDF certified) с 15+ години опит в корпоративния HR и подбор на персонал, придобит основно в международни компании от телеком и IT сектора: Telenor/Yettel, Paysafe Group, Interoute/GTT, Valuety HR.

Минала съм през всички стълбички на йерархията, от стажант до мениджър на екип, като над 8 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации. Oт 2021 стартирах самостоятелна консултантска дейност в областта на професионалното ориентиране след придобита квалификация по GCDF програмата (Global Career Development Facilitator). Оттогава помагам на клиентите си да се ориентират професионално и да изберат кариерна посока в унисон със своите ценности и силни страни.

Пълният ми профил в LinkedIn може да видиш тук.

🙌 Инвестиция и начин на плащане:

Продължителност:

Програмата включва 8 индивидуални присъствени или онлайн сесии, всяка от които по 1 час, провеждани веднъж седмично – общо 8 часа (през Zoom), които насрочваме в удобно и за двете страни време. Минаването през цялата програма отнема средно 2 месеца. Възможно е човек да постигне яснота още след първата половина от срещи и да няма необходимост от втория етап срещи, затова и вноските са разделени на две части.

Инвестиция:

Пакетните цени предлагат по-ниска цена, както е упоменато по-долу, но при желание всяка среща може да се плаща поотделно, след провеждането й.

Опция 1: При срещи с начален стартови час между 9:00 и 17:00 в работни дни:

*Стойността на вноските не е еднаква, тъй като цената на психометричните въпросници (130 лв.) е калкулирана в първия етап на консултациите, в който те сe прилагат.

  • Първа вноска – 370 лева. Заплаща се преди стартиране на срещите и покрива сесия №1 до №4 (включва 4 едночасови срещи по 60 лв. всяка и използваните платени личностни въпросници на цена от 130 лв.);
  • Втора вноска – 240 лева. Покрива срещите от №5 до №8 (включва 4 едночасови срещи по 60 лв.).
  • Единично заплащане: Плащане за всяка среща поотделно, след провеждането й: цена 65 лв. за срещи в работни дни и часове

Опция 2: За срещи, насрочвани в почивни дни, официални празници или извън работно време (след 18:00 часа), допълнително заплащане от 10 лв. за всяка от тях върху посочените по-горе цени.

Начин на плащане:

Заплащането се извършва по банков път, след издаване на фактура.

Записване:

Необходимо е да ми изпратиш имейл на mycareer@iskrabankova.com, за да се уговорим за свободни слотове и да започнем срещите.

Ако имаш колебания дали програмата е за теб, може да насрочим първо опознавателна среща от 30 минути (цена – 30 лв.) и след нея да прецениш дали искаш да продължиш.

Очаквам те!

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.