кариерна промяна

Психологически ефекти от загубата на работа

Как се отразява загубата на работа върху психиката ни? Чувството за идентичност много често е свързано с кариерата на човек и когато той загуби работата си или му се наложи да работи нещо съвсем различно и неудовлетворително, усещането за собствена значимост бива сериозно разклатено. В рубриката “Worklife” на BBC се разглежда как загубата на работа …