Препоръка №6 за хора на кариерен кръстопът

След като направиш детайлно целеполагане, следва да обърнеш внимание на финансовите измерения, свързани с реализацията на плана: 1. Какви разходи или липса на приходи очакваш да имаш и за какъв период? Разходите може да са съвсем видими и директни – обучения, тренинги, сертифициране и др. Но може да има и завоалирани пробойни, които произлизат от …

Препоръка №5 за хора на кариерен кръстопът

След като направиш информиран избор за следваща кариерна цел, създай своята пътна карта за постигането й, като очертаеш отделните стъпки, които ще те отведат до нея. Мечтите вдъхновяват и увличат, но, за да се превърнат в реалност, е препоръчително да разпишеш структуриран план за действие. Целеполагането завишава многократно вероятността да постигнеш професионалната си мечта, защото …

Препоръка №4 за хора на кариерен кръстопът

Препоръка #4: Тествай идеите си за бъдещо развитие, преди да вземеш финално решение. Ако си минал/а успешно през етапа на генериране на идеи за нов професионален път, най-вероятно си открил/а няколко възможности, които наистина те вдъхновяват. Чудиш се как да избереш измежду тях? В кариерното консултиране се използват различни техники за подпомагане процеса по взимане …

Препоръка №3 за хора на кариерен кръстопът

💡 След вглеждането в себе си и изясняването на своите ценности, силни страни и интереси, отдели време да генерираш съзвездие от идеи за бъдещо развитие в унисон с това, което вече знаеш за себе си. Особено ефективни на този етап са упражнения за визуализации, брейнсторминг, мисловни карти. Колкото повече идеи генерираш, дори и откачени на пръв …

Препоръка №2 за хора на кариерен кръстопът

С последния пост стартирах поредицата от съвети за хора, които са нa кариерен кръстопът. Ред е на: Препоръка №2: Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква професия да избера?“ Хората сме прагматични същества и винаги търсим пряк път към удовлетворяване на потребностите си. Обичайна практика е, когато се разочароваме от работата …

Време за промяна

Нужна ли ми е кариерна промяна?

В хода на житейския си път понякога хората сменят приоритетите си, а това води със себе си и въпроса дали не е време за генерална промяна в кариерна посока. Поемането по нов професионален път обаче неизбежно е съпътствано от трудности, предизвикателства и разочарования. Понякога се оказва, че известни намествания в настоящата професия и средата, в …

Перфекционист ли си?

Перфекционизмът се дефинира като нуждата да бъдеш или да изглеждаш перфектен и изобщо дори да вярваш, че е възможно да се постигне перфектност. Често хората изтъкват перфекционизма като своя позитивна черта, но истината е, че макар да води до свръхотдаденост в работата, която обикновено бива разпозната и компенсирана с по-висока заплата, бонуси и/или успешно израстване …

Кои са добрите събития от деня?

Упражнение за благоденствие В своята книга „Благоденствие“ Мартин Селигман, определян като „бащата на позитивната психология“, споделя различни упражнения, които спомагат да сменим фокуса си от размисли върху отрицателните събития, които пораждат у нас тревожност и депресия, към отчитане и наслаждаване на положителните събития. „Поради солидни еволюционните причини повечето от нас въобще не умеят да се …