Препоръка №7 за хора на кариерен кръстопът

Когато вече си се ориентирал/а в избора на нова кариерна посока, следва етапът с откриването на работа. Колкото по-близък е предходният ти опит до новата сфера, толкова по-голяма е вероятността да ти се обаждат за интервюта и да бъдеш избран/а. Ако обаче правиш сериозен завой в кариерата, дори и да си изкарал/а необходимите курсове и …

Препоръка №6 за хора на кариерен кръстопът

След като направиш детайлно целеполагане, следва да обърнеш внимание на финансовите измерения, свързани с реализацията на плана: 1. Какви разходи или липса на приходи очакваш да имаш и за какъв период? Разходите може да са съвсем видими и директни – обучения, тренинги, сертифициране и др. Но може да има и завоалирани пробойни, които произлизат от …

Препоръка №5 за хора на кариерен кръстопът

След като направиш информиран избор за следваща кариерна цел, създай своята пътна карта за постигането й, като очертаеш отделните стъпки, които ще те отведат до нея. Мечтите вдъхновяват и увличат, но, за да се превърнат в реалност, е препоръчително да разпишеш структуриран план за действие. Целеполагането завишава многократно вероятността да постигнеш професионалната си мечта, защото …

Препоръка №4 за хора на кариерен кръстопът

Препоръка #4: Тествай идеите си за бъдещо развитие, преди да вземеш финално решение. Ако си минал/а успешно през етапа на генериране на идеи за нов професионален път, най-вероятно си открил/а няколко възможности, които наистина те вдъхновяват. Чудиш се как да избереш измежду тях? В кариерното консултиране се използват различни техники за подпомагане процеса по взимане …

Препоръка №3 за хора на кариерен кръстопът

💡 След вглеждането в себе си и изясняването на своите ценности, силни страни и интереси, отдели време да генерираш съзвездие от идеи за бъдещо развитие в унисон с това, което вече знаеш за себе си. Особено ефективни на този етап са упражнения за визуализации, брейнсторминг, мисловни карти. Колкото повече идеи генерираш, дори и откачени на пръв …

Препоръка №2 за хора на кариерен кръстопът

С последния пост стартирах поредицата от съвети за хора, които са нa кариерен кръстопът. Ред е на: Препоръка №2: Отговорът на въпроса „Кой/коя съм аз?“ предшества отговора на въпроса „Каква професия да избера?“ Хората сме прагматични същества и винаги търсим пряк път към удовлетворяване на потребностите си. Обичайна практика е, когато се разочароваме от работата …

Етапи на кариерен преход

Съвети за кариерна промяна: Препоръка #1

Ако си на кариерен кръстопът и се чудиш накъде да поемеш, в поредица от 10 поста ще споделя 10 препоръки, които могат да ти подскажат идеи как да продължиш. Препоръка #1: Не бързай – кариерната промяна първо почва с промяна вътре в нас и минава през етапи: ⏳ Когато се почувстваш изчерпан/а в ролята, която заемаш, …

Умора

Да продължиш да ставаш, след като си паднал

Решението за промяна на кариерния път не е лесно. Но още по-трудно е след това осъществяването на набелязаната нова цел. Различни източници сочат, че промяната в кариерната посока ще става все по-характерна за съвременното общество, като се очаква човек да прави между 2 и 7 ❗ сериозни промени в професионалния си път. В същото време …

Кариерни решения

Кои са основните трудности при взимането на кариерни решения?

Едно от най-задълбочените проучвания по темата е проведено от Gati, Krausz и Osipow. Включва както теоретичен обзор, така и емпирично събиране на сведения от 200 човека, потърсили кариерни консултации и експертното мнение на десет кариерни консултанта Анализират резултатите и установяват 10 ключови теми, подтикващи хората да търсят съдействие, които обобщават в 3 основни категории: 1) Липса на информация: 👉 Липса …

Ниското самочувствие и влиянието му върху кариерата ни

В професионален план липсата на вяра в собствените възможности и ниското самочувствие водят до сериозни негативи за нашата реализация. Някои от по-важните са: Избягване поемането на рискове – Предпочитаме да останем закотвени в познатостта и предвидимостта на неудовлетворителна работа пред това да се осмелим да потърсим нови, неутъпкани пътеки на професионална изява. Нерешителност – Неувереността в …