Услуги по кариерно консултиране

Какво е кариерното консултиране?

„Процес, при който кариерният консултант предлага съдействие на клиента да разбере по-добре себе си, ценностите си, интересите, силните страни, способностите и уменията си, както и възможностите на трудовия пазар, за да може да направи информиран избор за своята кариера и професионален път.“ Така звучи една от популярните дефиниции на това какво е кариерното консултиране.

Отвъд формалната дефиниция, бих описала кариерното консултиране като процес на споделяне, доверие, разговори, въпроси и отговори, на търсене на собствената истината за това кой/коя съм, какво искам, какво обичам, какво истински ме пали и ме кара да забравям за времето, така че в края на работния ден да се чувствам пълноценно и преизпълнен/а с удовлетворение.

Етапи, през които обичайно се минава в хода на кариерните консултации:

Най-общо, при кариерното консултиране целим преминаването през 3 етапа, всеки от които може да включва различни упражнения и подцели в зависимост от твоята заявка:

  • Етап 1: Повишаване нивото на себепознание чрез самооценка и анализ на ценности, интереси, личностни характеристики, способности, знания, умения.

Ролята на консултанта на този етап – Това е етапът на вглеждането и приемането на себе си. Кариерният консултант има експертиза в процеса, техниките и методиките на кариерното консултиране, с които да подпомогне този процес, но клиентът е експертът в своя живот и само той/тя може да намери отговорите, които важат за него/нея. На този етап от консултациите, ролята ми е да фасилитирам този вътрешен процес чрез въпроси и упражнения, за да можеш да вземеш решенията, които са валидни за теб на този етап от живота ти и да осъществиш себе си в работата.

  • Етап 2: Изследване на различни алтернативи на професионално развитие чрез събиране на информация за професии и кариерни пътеки и съпоставянето им със спецификите на личността.

Ролята на консултанта на този етап – За разлика от първия етап, на този, който включва оценка на възможностите на трудовия пазар и подготовка за успешно явяване на интервюта за работа, не само стимулирам хората да търсят и оценяват свободни позиции, но и помагам с конкретни съвети и препоръки, изведени от опита ми в подбора на персонал и HR, натрупан последните 15 години. Всеки човек сам решава обаче кои от тези препоръки импонират на неговата натура и би имплементирал в процеса по търсене на работа.

  • Етап 3: Формулиране на кариерна цел и предприемане на действия за постигане й чрез разработване на план за действие и поетапното му осъществяване.

Ролята на консултанта на този етап – Тук отново клиентът поема руля и на база всичко, което е установил през предхождащите сесии, формулира кариерна цел и разработва план за нейното осъществяване. Подпомагам процеса с техники, фасилитиращи целеполагането, идентифициране на потенциалните трудности по пътя и стратегии за преодоляването им.

Какво НЕ е кариерното консултиране?

Понякога е по-лесно да обясним границите на кариерното консултиране, като посочим какво не е 😉:

Най-често хората бъркат кариерното консултиране с посреднически услуги по търсене и намиране на работа. Тази функция се изпълнява от специалисти в агенциите по подбор на персонал и не се включва в отговорностите на кариерния консултант. Това, което кариерният консултант прави, е да подпомага клиентите в самостоятелно достигане до изводи и решения, които са валидни за тях самите в конкретната ситуация и фасилитирането на процеса по изготвянето на стратегии за постигането на кариерните цели.

Друго често разминаване, което се наблюдава, е хората да очакват от кариерния консултант да им предостави няколко теста за попълване и на база получените резултати да им каже с какво трябва да се занимават и какъв път да изберат. Кариерното консултиране наистина включва личностни въпросници и други психометрични инструменти, но обратната връзка от тях се дава с цел повишаване самоосъзнатостта на човек, така че да може по-лесно да се ориентира в своите интереси и силни страни и да направи информиран избор за кариерния път, който най-добре приляга на неговата същност. Кариерният консултант обаче не прави избори вместо хората и не предлага готови решения.

Понякога, по време на срещите за кариерно консултиране се достига до личностни теми, които, макар и влияещи върху кариерата на човек и решенията, които взима, не са в обхвата на този тип консултации. Страхът от провал (а дори и страхът от успех), перфекционизмът, нерешителността, липсата на самочувствие, високата тревожност, тенденцията за самосаботаж, са фактори, които ни спират да предприемем кариерната стъпка, която желаем. Въпреки че кариерното консултиране предлага техники, които адресират тези проблеми, дълбочинното им разрешаване е предмет на фокусирана психотерапия, към която допълнително мога да насоча човек при необходимост.

Повече за индивидуалните кариерни консултации може да научиш тук.

Ако търсиш подкрепа в откриването на следващата кариерна стъпка, свържи се с мен на mycareer@iskrabankova.com.

Мечтай. Сбъдвай. Бъди.