„Кариерна подкрепа“

 • Когато работните предизвикателства са се превърнали в твое ежедневие…
 • Когато се чувстваш фрустриран/а и неразбран/а на работното място…
 • Когато сутрин потегляш към офиса с нежелание и помръкнало настроение…
 • Когато имаш конкретна кариерна дилема и не можеш да вземеш решение…

Ако се идентифицираш с някоя от горепосочените ситуации, услугата „Кариерна подкрепа“ може да бъде отговорът на твоите притеснения.

Какво да очакваш?

„Кариерна подкрепа“ е различна от другите, предварително структурирани програми за кариерно ориентиране и промяна, които предлагам. Тя е предназначена за теб, ако:

 • имаш конкретен проблем в работата, който искаш да адресираш в защитена, подкрепяща и конфиденциална среда;
 • търсиш подкрепа за преодоляване на страхове (най-чест сред които – от неуспех) и съмнения;
 • искаш да смекчиш перфекционизма си до здравословни нива;
 • търсиш начини за справяне със стрес или бърнаут на работното място;
 • искаш да преодолееш професионални предизвикателства и да се развиваш;
 • комуникацията с колеги или мениджмънт те затруднява;
 • имаш нужда от подкрепа по пътя на реализирането на кариерна промяна;
 • чудиш се дали е време да напуснеш работата си.

В повечето случаи човек няма нужда от професионални съвети и препоръки, а от това да му бъдат зададени последователно въпроси, които да го подпомогнат да се замисли, да сподели мислите и чувствата си, да бъде чут и разбран.

Основна част от моята роля е да подпомогна клиента да погледне на себе си и ситуацията си от различни ъгли, да помисли за лични ресурси, възможности, препятствия, решения, събития, за които не е мислил преди или поне не така структурирано и целенасочено. Това на свой ред води до по-задълбочено себепознание, което фасилитира откриването и взимането на кариерни решения, които са в синхрон с личността.

Кои методи и техники използвам в консултациите?

„Кариерна подкрепа“ комбинира ефективни техники от различни подходи, сред които когнитивно-поведенчески коучинг (КПК), Acceptance and Commitment Training (ACT), арт терапия и позитивна психология. Тези методи дават насоки как да подходим към разрешаването на сложни работни ситуации и да открием вътрешните си ресурси за изграждане на по-позитивен и удовлетворителен професионален живот.

Колко срещи включва услугата „Кариерна подкрепа“?

Броят и честотата на срещите зависят изцяло от типа проблем, с който се сблъскваш на работното място.

При разрешаването на конкретен казус, може да имаш потребност само от една среща или от няколко, ако проблемът е по-компексен.

Ако търсиш по-продължителна подкрепа за постигане на своя кариерна цел, можем да планираме спорадични или регулярни срещи, през които да следим как напредваш и да ревизираме действията ти при необходимост.

Какво да НЕ очакваш?

В услугата „Кариерна подкрепа“ няма готови решения

Не очаквай от мен да ти дам готови решения. Не защото не искам, а защото всеки човек е най-добрият експерт по отношение на себе си. Като кариерен консултант имам познания в процеса и подходящите за всеки отделен случай техники, но клиентът е експертът в своя живот и само той може да намери отговорите, които важат лично за него.

Вместо да ти подхвърлям готови съвети, това, което ще направя, е да те подпомогна да се вгледаш в себе си, в собствените си интереси, работни сили, ресурси, ценности, потенциал. Кариерният коучинг е като огледало, което консултантът държи, за да може клиентът да види по-ясно собствената си ситуация.

Услугата „Кариерна подкрепа“ не е форма на психотерапия

Ако усещаш, че от дълго време си в много потиснато настроение, депресия или изпитваш неконтролируема тревожност, дори и причините да са от професионален характер, тази услуга не е подходяща за теб. Горещо ти препоръчвам в тези случаи да се обърнеш към психотерапевт, който може да съдейства с разрешаването на трудни психологични проблеми. Кариерният коучинг, какъвто е услугата „Кариерна подкрепа,“ се концентрира върху професионалното развитие, постигането на кариерни цели и изграждането на успешна кариера. Целта е да се помогне на клиента да открие своите таланти, умения и интереси, да изгради ясна професионална насока и да се справи с предизвикателствата в професионалния му живот. Психотерапията, от друга страна, е ориентирана към работа с психологически проблеми, емоционални трудности и преодоляване на травми.

Повече за мен

Аз съм Искра, Кариерен консултант.

Имам 15+ години опит в корпоративния HR, придобит основно в международни компании от телеком и IT сектора. По образование съм психолог със специализация „Трудова и организационна психология.“ Минала съм през всички стълбички на йерархията в корпоративните структури, от уплашен стажант до мениджър на HR екипи, като над 8 години съм ръководила дейността по подбор в различни организации.

През 2021 самата аз направих кариерен завой и се посветих с ентусиазъм, страст и постоянство на ново начинание. След изкарана допълнителна квалификация по GCDF програмата (Global Career Development Facilitator) започнах да развивам практиката си на кариерен консултант. Години наред работих от страната на работодателите в отделите по “Човешки ресурси“, а сега вече – от страната на кандидатите за работа. Тази промяна внесе онази възпламеняваща искра̀ в ежедневието ми, която беше угаснала под рутината на утъпканата пътека в HR отделите. Именно тази искра̀ се стремя да видя и у клиентите, с които работя и да им помогна да осъществят себе си през професията.

Инвестиция в консултациите

65 лв. за едночасова среща през работно време (75 лв. за срещи, провеждани след 18:00 часа)

Заплащането се извършва по банков път, след проведена среща и изпратена фактура.

Начин на провеждане

Онлайн или на живо (гр. София, бул. „България“ 53)

За да запазиш своята сесия с мен, пиши ми на mycareer@iskrabankova.com.