локус на контрол

Локус на контрол и значението му за успеха на кариерата ни

Смяташ ли, че развитието на твоята кариера зависи от теб или по-скоро вярваш, че е въпрос на късмет и стечение на обстоятелствата? Отговаряйки на този въпрос, може определиш дали имаш силно изразен вътрешен или външен „локус на контрол.“ Какво означава понятието „локус на контрол“? Понятието „локус на контрол“ датира от 1954 г., с проучване на …